Your search returned 167 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sądy konstytucyjne w Europie. T. 2, Bułgaria. Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry / red. nauk. Janusz Trzciński ; [wybór i oprac. materiałów źródłowych Krzysztof Budziło] ; Trybunał Konstytucyjny. Edition: Akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1997 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075100] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich / red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski ; [autorzy: Sabina Grabowska et al.]. Edition: Stan prawny na 30 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prawo przed sądem : studium sądownictwa konstytucyjnego w postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej / Wojciech Sadurski ; przeł. Piotr Mleczko ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092816] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : ustawa z dnia 11 marca 2004 r. z komentarzem / komentarz i wybór załączników Cezary Mik, Bartosz Pawłowski ; ujednolicony tekst ustawy Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-066541] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
  Copies available for hold on place: [M-084822] (1).
Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego : ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego - założenia a ich praktyczna realizacja / [red. Krzysztof Budziło]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2010. Other title: Księga dwudziestopięciolecia Trybunału Konstytucyjnego.Availability: Copies available for loan: [M-097431] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP / Wojciech Brzozowski. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej na przełomie wieków : doświadczenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego i strategiczne wyzwania : konferencja z okazji dwudziestolecia BBN, 31 stycznia 2011 r. / [red. nacz. Zdzisław Lachowski ; zespół red. Monika Biernat et al.]. Publisher: Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2011. Other title: Doświadczenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego i strategiczne wyzwania : bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej na przełomie wieków.Availability: Copies available for loan: [M-067378] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustawa o służbie zagranicznej wraz z aktami wykonawczymi. Edition: Stan prawny na dzień 1 października 2005 r.Publisher: Warszawa : Biuro Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-083575] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Organy i korporacje ochrony prawa / pod red. Stanisława Sagana i Justyny Ciechanowskiej ; [poszczególne rozdz. napisali Stanisław Sagan et al.]. Edition: Wyd. 3, [stan prawny na dzień 30 lipca 2010 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej : sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie / Aleksander Stępkowski. Publisher: Warszawa : Liber, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec / red. Anna Frankiewicz i Stanisław Leszek Stadniczeńko ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Kontrola legalności ustawy w Sejmie / pod redakcją Piotra Radziewicza ; [autorzy Piotr Chybalski, Katarzyna Kubuj, Marzena Laskowska, Anna Młynarska-Sobaczewska, Ewa Popławska, Piotr Radziewicz, Michał Ziółkowski]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-105376] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Lists:
Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego : czerwiec 2015 - marzec 2016 / redakcja naukowa Piotr Radziewicz, Piotr Tuleja ; [autorzy] Wojciech Białogłowski, Aleksandra Dębowska, Monika Florczak-Wątor, Marzena Laskowska, Bogumił Naleziński, Agata Niżnik-Mucha, Maciej Pach, Piotr Radziewicz, Jarosław Sułkowski, Piotr Tuleja. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-105241] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich / redakcja naukowa Anna Cmielarz-Grochal, Anna Michalak, Jarosław Sułkowski ; [autorzy] Anna Chmielarz-Grochal, Piotr Chybalski, Tímea Drinóczi, Anna Michalak, Anna Młynarska-Sobaczewska, Konrad Składowski, Marcin Stębelski, Jarosław Sułkowski, Patrycja Wrocławska. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Strażnicy Rzeczypospolitej : prezydenci Polski w latach 1989-2017 / Tomasz Nałęcz. Publisher: Warszawa : Polityka, 2017. Other title: Prezydenci Polski w latach 1989-2017.Availability: Copies available for loan: [M-106954] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Akty rządowe głowy państwa : rozważania ustrojowe ; Zagadnienie podziału funkcji władzy państwowej ; Równowaga władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej a nowa konstytucja polska / Antoni Deryng ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Parlament V Republiki Francuskiej / Jean-Pierre Camby, Pierre Servent ; przeł. Mirosław Granat. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Other title: Parlament Piątej Republiki Francuskiej.Availability: Copies available for loan: [M-056139] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).

Powered by Koha