Your search returned 175 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego / Marcin Wiącek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich / pod red. Sabiny Grabowskiej i Radosława Grabowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Organy ochrony prawnej : orzecznictwo / Michał Rojewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Postępowanie kontrolne NIK : komentarz / Rafał Padrak. Edition: Stan prawny na styczeń 2012 r. (uwzględniono zmiany wprowadzone w ustawie o NIK obowiązujące od 2 czerwca 2012 r.).Publisher: Wrocław : PRESSCOM, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Decydowanie publiczne : Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Grzegorz Rydlewski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Legitymizacja sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Dorota Lis-Staranowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustrój organów ochrony prawnej : część szczegółowa / Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki. Edition: 4 wyd., stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-085277] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wyborczych / Anna Frydrych, Marek Sobczyk. Publisher: Toruń : Centrum Studiów Wyborczych UMK : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne w Polsce : wybrane zagadnienia / Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089917] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Dzieje Sejmu Polskiego / aut. Juliusz Bardach [et al.] ; koordynator pracy Juliusz Bardach. Edition: Wyd. 3, popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Public law / John F. McEldowney. Edition: 2nd ed.Publisher: London : Sweet & Maxwell, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądy w Stanach Zjednoczonych : struktura i jurysdykcja / Anna M. Ludwikowska, Rett R. Ludwikowski. Edition: [Stan prawny do połowy 2007 r.].Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Międzynarodowa współpraca Sejmu RP / Monika Florczak-Wątor, Piotr Czarny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Other title: Międzynarodowa współpraca Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-103681] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Organy ochrony prawnej RP / Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-095616] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Klub prezydentów : kulisy najbardziej ekskluzywnego klubu świata / Nancy Gibbs, Michael Duffy ; tł. Mariusz Gądek. Publisher: Kraków : Znak litera nova, 2014. Other title: Presidents club : inside the world’s most exclusive fraternity.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Kontrola trybu uchwalenia ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym / Aleksandra Syryt. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-101197] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Na straży państwa prawa : trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / redakcja naukowa Leszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-107646] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
  Checked out (2).
Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora / Krzysztof Grajewski, Jakub Stelina, Piotr Uziębło ; red. nauk. Krzysztof Grajewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
System rządów Rzeczypospolitej Polskiej : założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa / pod red. Mariana Grzybowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania prawa / Michał Jackowski. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-103928] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwuizbowości / Tomasz Litwin. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Postępowanie ustawodawcze w parlamencie Zjednoczonego Królestwa w zakresie rządowych projektów ustaw publicznych / Anna Michalak ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Amerykański prezydencjalizm / Ryszard M. Małajny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110924] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Suweren, zwierzchnik, reprezentant państwa : głowa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej : studia politologiczne / pod red. Radosława Ptaszyńskiego i Tomasza Sikorskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Regulacja wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o TK i jej implikacje / Bogusław Banaszak. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Parlament Republiki Federalnej Niemiec / red. Josef Isensee, Paul Kirchhof ; przeł. Bogusław Banaszak ; [aut. Roman Herzog et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1995. Other title: Demokratische Willensbildung - Die Staatsorgane des Bundes.Availability: Copies available for loan: [M-031635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1997 (I i II kadencja) : studium prawnoustrojowe / Marek Chmaj. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-059071] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym / Jerzy Jaskiernia. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha