Your search returned 167 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sądownictwo konstytucyjne w Polsce : wybrane zagadnienia / Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089917] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Dzieje Sejmu Polskiego / aut. Juliusz Bardach [et al.] ; koordynator pracy Juliusz Bardach. Edition: Wyd. 3, popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Public law / John F. McEldowney. Edition: 2nd ed.Publisher: London : Sweet & Maxwell, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądy w Stanach Zjednoczonych : struktura i jurysdykcja / Anna M. Ludwikowska, Rett R. Ludwikowski. Edition: [Stan prawny do połowy 2007 r.].Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Międzynarodowa współpraca Sejmu RP / Monika Florczak-Wątor, Piotr Czarny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Other title: Międzynarodowa współpraca Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-103681] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Organy ochrony prawnej RP / Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-095616] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Klub prezydentów : kulisy najbardziej ekskluzywnego klubu świata / Nancy Gibbs, Michael Duffy ; tł. Mariusz Gądek. Publisher: Kraków : Znak litera nova, 2014. Other title: Presidents club : inside the world’s most exclusive fraternity.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Kontrola trybu uchwalenia ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym / Aleksandra Syryt. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-101197] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Na straży państwa prawa : trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / redakcja naukowa Leszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-107646] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
  Checked out (1).
Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora / Krzysztof Grajewski, Jakub Stelina, Piotr Uziębło ; red. nauk. Krzysztof Grajewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
System rządów Rzeczypospolitej Polskiej : założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa / pod red. Mariana Grzybowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania prawa / Michał Jackowski. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-103928] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwuizbowości / Tomasz Litwin. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Postępowanie ustawodawcze w parlamencie Zjednoczonego Królestwa w zakresie rządowych projektów ustaw publicznych / Anna Michalak ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Amerykański prezydencjalizm / Ryszard M. Małajny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110924] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Suweren, zwierzchnik, reprezentant państwa : głowa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej : studia politologiczne / pod red. Radosława Ptaszyńskiego i Tomasza Sikorskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Regulacja wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o TK i jej implikacje / Bogusław Banaszak. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji / Bartosz Szczurowski ; [recenzja wydawnicza Paweł Sarnecki]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Władza, symbol, prawo : społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego / Hanna Dębska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sąd Najwyższy : Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych : pierwszy rok działalności / redakcja Adam Redzik i Paweł Księżak. Publisher: Warszawa : Sąd Najwyższy, 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Parlament Republiki Federalnej Niemiec / red. Josef Isensee, Paul Kirchhof ; przeł. Bogusław Banaszak ; [aut. Roman Herzog et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1995. Other title: Demokratische Willensbildung - Die Staatsorgane des Bundes.Availability: Copies available for loan: [M-031635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1997 (I i II kadencja) : studium prawnoustrojowe / Marek Chmaj. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-059071] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym / Jerzy Jaskiernia. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
  Checked out (1).
Status prawny posła do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii / Wojciech Kręcisz ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-031301] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Parlament Kanady / oprac. i przekł. Krystian Complak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-051897] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej / Ewa Popławska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-075201] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP / Marcin Kudej. Edition: Wyd. 2. zm. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Other title: Postępowanie ustawodawcze w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-031592] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Komisje sejmowe, status i funkcjonowanie / Henryk Pajdała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-059056] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).

Powered by Koha