Your search returned 102 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarys ustroju państwowego Polski : zagadnienia podstawowe Małej Konstytucji : praca zbiorowa / pod red. Pawła Sarneckiego ; Uniwersytet Jagielloński. Publisher: Kraków : nakł. Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego : "Księgarnia Akademicka", 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Macieja Kijowskiego. Publisher: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku : źródła prawa konstytucyjnego / [zebrał i oprac.] Andrzej Sylwestrzak. Edition: Stan prawny na dzień 30 lipca 2001 r.Publisher: Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
The American Constitution : cases - comments - questions / by William B. Lockhart, Yale Kamisar, Jesse H. Choper. Edition: 3rd ed., 4th repr.Publisher: St. Paul : West Publishing Co., 1974. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. : materiały z Polsko-Szwajcarskiego Sympozjum z 26-27 października 2000 r. / red. nauk.: Zdzisław Czeszejko-Sochacki. Publisher: Białystok : Temida 2, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
"Mała konstytucja" w procesie przemian ustrojowych w Polsce / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych : (materiały XXXVI Ogólnopolskiej Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego), Jachranka, 9-11 czerwca 1994 r. / pod red. Stanisława Gebethnera i Ryszarda Chruściaka ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszwa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Czech / Krzysztof Skotnicki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Szwajcarii / Zdzisław Czeszejko-Sochacki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Włoch / Zbigniew Witkowski ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP / Piotr Tuleja. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075208] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucyjny ustrój państwa : księga jubileuszowa profesora Wiesława Skrzydły / [kom. red. Tadeusz Bojarski, Ewa Gdulewicz, Jan Szreniawski]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Austrii / Paweł Sarnecki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Węgier / Witold Brodziński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Francji / Ewa Gdulewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Portugalii / Anna Łabno ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Brazylii / Jarosław Spyra. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Izraela / Stanisław Bożyk ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-097420] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Holandii / Andrzej Głowacki ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Belgii / Andrzej Głowacki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-082868] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Republiki Włoskiej / tł. i wstęp Zbigniew Witkowski ; [Kancelaria Sejmu]. Biblioteka Sejmowa. Edition: [Wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2004 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2004. Other title: Konstytucja Włoch.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii / tł. Agnieszka Wojtyczek-Bonnand ; wstęp Krzysztof Wojtyczek ; [Kancelaria Sejmu]. Biblioteka Sejmowa. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2004. Other title: Konstytucja Brazylii.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Ukrainy / Eugeniusz Zieliński ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Turcji / Adam Szymański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-053194] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Rumunii / Witold Brodziński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Chorwacji / Janusz Karp, Marian Grzybowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-097417] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej / Jan Rowiński, Wojciech Jakóbiec ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Albanii / Jacek Wojnicki ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Irlandii / Wawrzyniec Konarski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047841] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino / Przemysław Osóbka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-063933] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).

Powered by Koha