Your search returned 197 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarys ustroju państwowego Polski : zagadnienia podstawowe Małej Konstytucji : praca zbiorowa / pod red. Pawła Sarneckiego ; Uniwersytet Jagielloński. Publisher: Kraków : nakł. Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego : "Księgarnia Akademicka", 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Macieja Kijowskiego. Publisher: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucje polskie : 1918-1998 / [oprac.] Tadeusz Mołdawa. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku : źródła prawa konstytucyjnego / [zebrał i oprac.] Andrzej Sylwestrzak. Edition: Stan prawny na dzień 30 lipca 2001 r.Publisher: Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Mała Konstytucja : Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym oraz przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1952 utrzymane w mocy na podst. art. 77 tej ustawy ; Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucki Rzeczypospolitej Polskiej / [przygot. tekstu: Krzysztof Gutowski]. Edition: Stan prawny 2 października 1995.Publisher: Warszawa : Liber, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
The American Constitution : cases - comments - questions / by William B. Lockhart, Yale Kamisar, Jesse H. Choper. Edition: 3rd ed., 4th repr.Publisher: St. Paul : West Publishing Co., 1974. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. : materiały z Polsko-Szwajcarskiego Sympozjum z 26-27 października 2000 r. / red. nauk.: Zdzisław Czeszejko-Sochacki. Publisher: Białystok : Temida 2, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
"Mała konstytucja" w procesie przemian ustrojowych w Polsce / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych : (materiały XXXVI Ogólnopolskiej Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego), Jachranka, 9-11 czerwca 1994 r. / pod red. Stanisława Gebethnera i Ryszarda Chruściaka ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszwa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia i inspiracje / red. nauk. Leszek Garlicki, Andrzej Szmyt. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-031626] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Czech / Krzysztof Skotnicki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Szwajcarii / Zdzisław Czeszejko-Sochacki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Włoch / Zbigniew Witkowski ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP / Piotr Tuleja. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
  Checked out (1).
Tryby uchwalania polskich konstytucji / pod red. Mirosława Wyrzykowskiego ; Instytut Spraw Publicznych. Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Halina Zięba-Załucka. Edition: [Stan prawny: 30 kwietnia 2002 r.].Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucyjny ustrój państwa : księga jubileuszowa profesora Wiesława Skrzydły / [kom. red. Tadeusz Bojarski, Ewa Gdulewicz, Jan Szreniawski]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Zasady podstawowe polskiej Konstytucji / red. nauk. Wojciech Sokolewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-080265] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Austrii / Paweł Sarnecki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Węgier / Witold Brodziński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Francji / Ewa Gdulewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Portugalii / Anna Łabno ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Brazylii / Jarosław Spyra. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Izraela / Stanisław Bożyk ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-097420] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Holandii / Andrzej Głowacki ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
System konstytucyjny Belgii / Andrzej Głowacki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-082868] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP : materiały Ogólnopolskiej Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego : (Wisła, 3-5 czerwca 1999 roku) / pod red. Eugeniusza Zwierzchowskiego ; przy współudz. Macieja Mączyńskiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Halina Zięba-Załucka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w. / Jerzy Oniszczuk. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-090650] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją / red. nauk. Eugeniusz Zwierzchowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-049883] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).

Powered by Koha