Your search returned 87 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo konstytucyjne : zbiór przepisów / wprow. Bogusław Banaszak. Edition: Stan prawny na 10 listopada 2000 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Akty normatywne i administracyjne / Mirosław Karpiuk (red.) [et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polish Constitutional Law : the Constitution and selected statutory materials / [ed. Ewelina Gierach, Piotr Chybalski]. Edition: According to the law in force on 28th January 2009.Publisher: Warsaw : Chancellery of the Sejm, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Aktualne problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. Publisher: Białystok : Temida 2, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym - gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej? / Jarosław Zbieranek. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej / Ewa Wójcicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym / Edyta Tkaczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Przemysław Cychosz. Edition: Stan prawny na styczeń 2016 r.Publisher: Kraków : Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona / Wojciech Brzozowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo wobec przeszłości / pod redakcją Szymona Pawłowskiego. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Sagan. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023938] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki : prace dedykowane prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka ; Uniwersytet Jagielloński. Katedra Historii Prawa Polskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-081554] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja RP a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej : zakres pożądanych zmian / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-086322] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Bezprawie legislacyjne / Leszek Bosek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-010070] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony : księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego / aut. Piotr Czarny [et al. ; red.: Katarzyna Świerk-Bożek]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055408] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucyjna zasada ochrony własności / Sylwia Jarosz-Żukowska. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Małgorzata Masternak-Kubiak. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym : wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne / Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046807] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach / Michał Brzeziński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080523] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
  Checked out (1).
Polskie prawo polityczne : (geneza i system) / Wacław Komarnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079076] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucyjny system władz publicznych / pod red. nauk. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Andrzej Adamczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r., stan orzecznictwa i literatury na dzień 1 listopada 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113224] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym / Tomasz Włodek. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2008 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-063934] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP / pod red. Sławomiry Wronkowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : wybór aktów prawnych / wprow. Mirosław Granat i Marek Zubik ; wyboru aktów dokonali: Ewelina Gierach [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2009 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : kazusy i ćwiczenia / Ewelina Gierach [et al.] ; pod red. Mirosława Granata i Marka Zubika. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 10 czerwca 2009 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Leksykon prawa konstytucyjnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Szmyta ; [aut. leksykonu Krzysztof Grajewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym / Radosław Grabowski. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Lists:
Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce : 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19-21 czerwca 2009 r. / pod red. Marka Zubika. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja Dariusz Dudek ; [autorzy: Dariusz Dudek, Przemysław Czarnek, Marek Dobrowolski, Kamila Doktór-Bindas, Aneta Gajewska, Ilona Grądzka, Zbigniew Husak, Bogumił Szmulik]. Edition: Stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Other title: Zasady ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-086122] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym / Bartosz Skwara. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).

Powered by Koha