Your search returned 113 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Sagan. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023938] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Leksykon wiedzy o państwie i konstytucji / Wiesław Skrzydło. Publisher: Warszawa : Graf-Punkt, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-008619] (8).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : zbiór przepisów / wprow. Bogusław Banaszak. Edition: Stan prawny na 10 listopada 2000 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucyjna zasada ochrony własności / Sylwia Jarosz-Żukowska. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Power & rights in US constitutional law / Thomas Lundmark. Publisher: Dobbs Ferry : Oceana Publications, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
An introduction to the English legal system / Martin Partington. Edition: 4th ed.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach / Michał Brzeziński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080523] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
  Checked out (1).
Aktualne problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. Publisher: Białystok : Temida 2, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
The English legal system / Jacqueline Martin. Edition: 7th ed.Publisher: London : Hodder Education - an Hachette UK Company, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
The English legal system / Alisdair A. Gillespie. Edition: 4th ed., impr.: 2.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej / Ewa Wójcicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym / Edyta Tkaczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona / Wojciech Brzozowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Jak powstaje amerykańskie prawo / przejrz. i uzup. przez Edwarda F. Willetta. Publisher: [S.l. : s.n., ca 1989]. Availability: Copies available for loan: [M-052888] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wybrane zagadnienia ustroju Polski : Siły Zbrojne w Rzeczypospolitej Polskiej / Henryka Mikołajczyk-Bezak ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy. Publisher: Warszawa : Departament Społeczno-Wychowawczy MON : Nowe Wydaw. Polskie Ypsylon, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-038828] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki : prace dedykowane prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka ; Uniwersytet Jagielloński. Katedra Historii Prawa Polskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-081554] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Hymny, flagi, godła : Unia Europejska : członkowie i kandydaci / Jadwiga Andrychowska-Biegacz, Dariusz Biegacz. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja RP a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej : zakres pożądanych zmian / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-086322] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
O praworządność i zdrowy ustrój państwowy : zagadnienia zabezpieczenia konstytucyjności ustaw w polskiej myśli politycznej i prawniczej okresu międzywojennego / wstępem opatrzył Jacek M. Majchrowski ; wprow. przygot. Bogdan Szlachta, Tomasz Wieciech, Maciej Zakrzewski ; wyboru dokonali i przypisami opatrzyli Tomasz Wieciech, Maciej Zakrzewski. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051146] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Bezprawie legislacyjne / Leszek Bosek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-010070] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Bogusław Banaszak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076048] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Z dziejów staropolskiej kultury prawnej / Stanisław Grodziski. Publisher: Kraków : Universitas, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049252] (8).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Constutitional interpretation : textual meaning, original intent, and judicial review / Keith E. Whittington. Publisher: Lawrence : University Press of Kansas, cop. 1999. Other title: Textual meaning, original intent, and judicial review.Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Skarga konstytucyjna : polski model na tle porównawczym / Bogumił Szmulik. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-100855] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony : księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego / aut. Piotr Czarny [et al. ; red.: Katarzyna Świerk-Bożek]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055408] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Małgorzata Masternak-Kubiak. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym : wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne / Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046807] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polskie prawo polityczne : (geneza i system) / Wacław Komarnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079076] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne / Piotr Czarny, Monika Florczak-Wątor, Sebastian Kubas. Publisher: Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN. ParkPrawo, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061189] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucyjny system władz publicznych / pod red. nauk. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Andrzej Adamczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r., stan orzecznictwa i literatury na dzień 1 listopada 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113224] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).

Powered by Koha