Your search returned 49 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Sagan. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023938] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki : prace dedykowane prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka ; Uniwersytet Jagielloński. Katedra Historii Prawa Polskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-081554] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja RP a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej : zakres pożądanych zmian / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-086322] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym : wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne / Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046807] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach / Michał Brzeziński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080523] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
  Checked out (1).
Polskie prawo polityczne : (geneza i system) / Wacław Komarnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079076] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucyjny system władz publicznych / pod red. nauk. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Andrzej Adamczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r., stan orzecznictwa i literatury na dzień 1 listopada 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113224] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym / Tomasz Włodek. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2008 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-063934] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja oraz inne podstawowe dokumenty i symbole amerykańskiej kultury patriotycznej / red. nauk. Krzysztof Michałek ; tł. Paweł Cichawa. Publisher: Warszawa : Mada, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-057235] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej : księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz / pod red. Jana Wawrzyniaka, Marzeny Laskowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-099144] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym / Kamila Tarnacka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-083725] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo do ochrony danych osobowych : standardy europejskie / Mariusz Jagielski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091134] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego / oprac. Janusz Mordwiłko. Edition: Wyd. 15 (zm.), stan prawny: 1 września 2010.Publisher: Warszawa : Liber, 2010. Other title: Konstytucja : wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego.Availability: Copies available for loan: [M-078011] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Inicjatywa ustawodawcza obywateli : ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. z komentarzem / komentarz Piotr Uziębło ; tekst ustawy Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-082305] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Paweł Sarnecki. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 listopada 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-085588] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polskie problemy ustrojowe : (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka) / Andrzej Bałaban. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-106376] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne / Marian Grzybowski (red.) ; [aut. poszczególnych rozdz.: Stanisław Bożyk et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-105010] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego (2010-2012) / pod red. Pawła Daniluka i Marzeny Laskowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106860] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa / pod. red. Kazimierza Działochy, Sylwii Jarosz-Żukowskiej ; [aut.: Kazimierz Działocha [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
  Checked out (1).
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. Edition: 6. wyd. zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck , 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110801] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : repetytorium / red. Michał Podsiadło ; [aut.] Anna Borgosz [et al.]. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110806] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Europejskie dziedzictwo konstytucyjne / Alessandro Pizzorusso ; przekł. z wł. Andrzej Kaznowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107687] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Tryb ustawodawczy w Sejmie RP i w parlamentach państw Unii Europejskiej / Stanisław Bożyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107679] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polskie prawo konstytucyjne / Wiesław Skrzydło (red.) ; [poszczególne rozdz. oprac.] Ewa Gdulewicz [et al.] Edition: Wyd.6 zm., stan prawny na dzień 15 września 2010 r.Publisher: Lublin : Verba, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-095176] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo ustrojowe Niemiec / Jan Wiktor Tkaczyński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-107649] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Ewy Gdulewicz, Wojciecha Orłowskiego, Sławomira Patyry. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Other title: Dwadzieścia pięć lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-105014] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej / Magdalena Bainczyk ; [Uniwersytet Wrocławski]. Publisher: Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113179] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Jak powstaje amerykańskie prawo / przejrz. i uzup. przez Edwarda F. Willetta. Publisher: [S.l. : s.n., ca 1989]. Availability: Copies available for loan: [M-052888] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wybrane zagadnienia ustroju Polski : Siły Zbrojne w Rzeczypospolitej Polskiej / Henryka Mikołajczyk-Bezak ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy. Publisher: Warszawa : Departament Społeczno-Wychowawczy MON : Nowe Wydaw. Polskie Ypsylon, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-038828] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Historia ustroju Polski / Tadeusz Maciejewski ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane BWSH, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-022419] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).

Powered by Koha