Your search returned 111 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo konstytucyjne : kazusy z rozwiązaniami / red. nauk. Marcin Czapnik, Paulina Hans, Olga Horwath ; [aut. Tomasz Długosz et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 kwietnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-106166] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne / Piotr Czarny, Monika Florczak-Wątor, Sebastian Kubas. Publisher: Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN. ParkPrawo, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061189] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucyjny system władz publicznych / pod red. nauk. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Andrzej Adamczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r., stan orzecznictwa i literatury na dzień 1 listopada 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113224] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa : zasady, mechanizmy i praktyki / [red. odpowiedzialni Philipp Fluri, Anders B. Johnsson ; aut. wiodący i red. Hans Born ; tł. Marek Czekański ; red. wyd. pol. Jerzy S. Kugler]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2004. Other title: Parliamentary oversight of the security sector.Availability: Copies available for loan: [M-082358] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : wybór aktów prawnych / wprow. Mirosław Granat i Marek Zubik ; wyboru aktów dokonali: Ewelina Gierach [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2009 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja oraz inne podstawowe dokumenty i symbole amerykańskiej kultury patriotycznej / red. nauk. Krzysztof Michałek ; tł. Paweł Cichawa. Publisher: Warszawa : Mada, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-057235] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja Dariusz Dudek ; [autorzy: Dariusz Dudek, Przemysław Czarnek, Marek Dobrowolski, Kamila Doktór-Bindas, Aneta Gajewska, Ilona Grądzka, Zbigniew Husak, Bogumił Szmulik]. Edition: Stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Other title: Zasady ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-086122] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej : księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz / pod red. Jana Wawrzyniaka, Marzeny Laskowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-099144] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne RP : (instytucje wybrane) / Jerzy Buczkowski (red.), Łukasz Buczkowski, Krzysztof Eckhardt. Edition: Wyd. 10 poszerz. i uaktual., stan prawny na dzień 30 czerwca 2012 r.Publisher: Przemyśl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2012 (Rzeszów : RS DRUK Drukarnia Wydawnictwo). Other title: Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
W służbie dobru wspólnemu : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Trzcińskiemu / pod red. Ryszarda Balickiego, Małgorzaty Masternak-Kubiak. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec. Edition: Wyd. 14, stan prawny na dzień 15 października 2013 r.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013. Availability: Copies available for loan: [M-095020] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Europejskie dziedzictwo konstytucyjne / Alessandro Pizzorusso ; przekł. z wł. Andrzej Kaznowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107687] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polskie prawo konstytucyjne / Wiesław Skrzydło (red.) ; [poszczególne rozdz. oprac.] Ewa Gdulewicz [et al.] Edition: Wyd.6 zm., stan prawny na dzień 15 września 2010 r.Publisher: Lublin : Verba, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-095176] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-103748] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
  Checked out (1).
25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Ewy Gdulewicz, Wojciecha Orłowskiego, Sławomira Patyry. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Other title: Dwadzieścia pięć lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-105014] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Aktualne problemy prawa wyborczego / pod redakcją Bogusława Banaszaka, Andrzeja Bisztygi i Anny Feji-Paszkiewicz. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego / redakcja naukowa Jakub Królikowski, Jan Podkowik, Jarosław Sułkowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej / Magdalena Bainczyk ; [Uniwersytet Wrocławski]. Publisher: Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113179] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
The law of the Baltic states / editors Tanel Kerikmäe, Kristi Joamets, Jānis Pleps, Anita Rodiņa, Tomas Berkmanas, Edita Gruodytė. Publisher: Cham : Springer Nature, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek Garlicki. Edition: 5. wydanie, stan prawny na 1 września 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
  Checked out (6).
Prawo konstytucyjne : repetytorium / Michał Araszkiewicz [et al.] ; pod red. nauk. Marcina Wystrychowskiego. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-023106] (21).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).

Powered by Koha