Your search returned 113 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. Edition: 6. wyd. zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck , 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110801] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : repetytorium / red. Michał Podsiadło ; [aut.] Anna Borgosz [et al.]. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110806] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Tryb ustawodawczy w Sejmie RP i w parlamentach państw Unii Europejskiej / Stanisław Bożyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107679] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne / Adhemar Esmein ; tł. Władysław Konopczyński i Karol Lutostański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Agnieszka Bień-Kacała. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych / Monika Florczak-Wątor. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym - gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej? / Jarosław Zbieranek. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. : księga jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi / pod red. Marka Zubika. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Other title: Piętnaście lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r..Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Kontrola konstytucyjności prawa : zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne : komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych : wzory pism procesowych / Leszek Bosek, Mikołaj Wild. Edition: [Stan prawny, stan orzecznictwa i literatury na grudzień 2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo ustrojowe Niemiec / Jan Wiktor Tkaczyński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-107649] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polski model władzy wykonawczej na tle porównawczym / pod redakcją Anny Łabno. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Państwo prawne, państwo świeckie / Michał Pietrzak. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu - Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej / Ewa Wójcicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Stan nadzwyczajny : analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych / pod redakcją Joanny Markiewicz-Stanny i Piotra Łukomskiego. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Lists:
Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne : wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja? / Danuta Kabat-Rudnicka. Edition: Stan prawny na 1 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym / Edyta Tkaczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wykładnia konstytucji : inspiracje, teorie, argumenty / red. nauk. Tomasz Stawecki, Jan Winczorek. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Przemysław Cychosz. Edition: Stan prawny na styczeń 2016 r.Publisher: Kraków : Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Państwo i prawo Polski Ludowej (1944-1989) : [wybór źródeł] / wybór, wstęp i komentarz Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jacek M. Majchrowski, Konrad Kozub-Ciembroniewicz, Wojciech Majchrowski. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym / Elżbieta Kurzępa. Edition: [Stan prawny: 1 lutego 2017 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Constitutional principles of local self-government in Europe / by Giovanni Boggero. Publisher: Leiden ; Boston : Brill, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej / Michał Bartoszewicz. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi / Mirosław Granat. Edition: 9. wydanie, stan prawny na 20 listopada 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona / Wojciech Brzozowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja Solidarności / redaktor naukowy Jan Majchrowski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym / Krystian Nowak. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo wobec przeszłości / pod redakcją Szymona Pawłowskiego. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Jak powstaje amerykańskie prawo / przejrz. i uzup. przez Edwarda F. Willetta. Publisher: [S.l. : s.n., ca 1989]. Availability: Copies available for loan: [M-052888] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki : prace dedykowane prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka ; Uniwersytet Jagielloński. Katedra Historii Prawa Polskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-081554] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Historia ustroju Polski / Tadeusz Maciejewski ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane BWSH, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-022419] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).

Powered by Koha