Your search returned 114 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym / Bartosz Skwara. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP / red. Mariusz Jabłoński ; [aut.] R. Balicki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Other title: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP.Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach / Mirosław Granat. Edition: Wyd. 4, stan prawa na 15 lutego 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym / Kamila Tarnacka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-083725] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo do ochrony danych osobowych : standardy europejskie / Mariusz Jagielski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091134] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego / oprac. Janusz Mordwiłko. Edition: Wyd. 15 (zm.), stan prawny: 1 września 2010.Publisher: Warszawa : Liber, 2010. Other title: Konstytucja : wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego.Availability: Copies available for loan: [M-078011] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Zasada państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP / Iwona Wróblewska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
  Checked out (1).
Constitutional law, administrative law, and human rights : a critical introduction / Ian Loveland. Edition: 5th ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Constitutional and administrative law / Alex Carroll. Edition: 5th ed.Publisher: Harlow [etc.] : Longman/Pearson, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prasa i konstytucja / Wojciech Sokolewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Lists:
Constitutional & administrative law / Hilaire Barnett. Edition: 9th ed.Publisher: London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2011. Other title: Constitutional and administrative law.Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Przepisy i normy integracyjne w konstytucjach wybranych państw członkowskich UE / Aleksandra Kustra. Publisher: Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107135] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Inicjatywa ustawodawcza obywateli : ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. z komentarzem / komentarz Piotr Uziębło ; tekst ustawy Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-082305] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polish Constitutional Law : the Constitution and selected statutory materials / [ed. Ewelina Gierach, Piotr Chybalski]. Edition: According to the law in force on 28th January 2009.Publisher: Warsaw : Chancellery of the Sejm, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Zagadnienia prawa konstytucyjnego : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni / red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Other title: Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni.Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Paweł Sarnecki. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 listopada 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-085588] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polskie problemy ustrojowe : (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka) / Andrzej Bałaban. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-106376] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem nowelizacji Konstytucji RP / Jerzy Jaskiernia. Publisher: Warszawa : "Scholar" : FSM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego / Krzysztof Eckhardt ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Publisher: Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji ; Rzeszów : Drukarnia Wydawnictwo RS Druk, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : teksty jednolite / wraz z wprow. Mirosława Granata i Marka Zubika oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Stan prawny: 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne / Marian Grzybowski (red.) ; [aut. poszczególnych rozdz.: Stanisław Bożyk et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-105010] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Aktualne problemy reform konstytucyjnych / red. nauk. Stanisław Bożyk. Publisher: Białystok : Temida 2, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego (2010-2012) / pod red. Pawła Daniluka i Marzeny Laskowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106860] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polskie prawo konstytucyjne / red. nauk. Dariusz Górecki ; [aut.:] Dariusz Górecki [et al.]. Edition: 4. wyd., stan prawny na 1 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090802] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. / Wiesław Skrzydło. Edition: 7. wyd., stan prawny na 1 października 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Other title: Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 1997 r..Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Znaczenie stosowania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP / Marcin Wiącek. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa / pod. red. Kazimierza Działochy, Sylwii Jarosz-Żukowskiej ; [aut.: Kazimierz Działocha [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-101201] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
The English legal system / Jacqueline Martin. Edition: 7th ed.Publisher: London : Hodder Education - an Hachette UK Company, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
The English legal system / Alisdair A. Gillespie. Edition: 4th ed., impr.: 2.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; [aut.] Piotr Czarny [et al.]. Edition: Wyd. 9 zm., rozsz. i zaktualiz.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2014. Other title: Prawo konstytucyjne RP.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-102607] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha