Your search returned 114 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo konstytucyjne : zbiór przepisów / wprow. Bogusław Banaszak. Edition: Stan prawny na 10 listopada 2000 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Hymny, flagi, godła : Unia Europejska : członkowie i kandydaci / Jadwiga Andrychowska-Biegacz, Dariusz Biegacz. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Constutitional interpretation : textual meaning, original intent, and judicial review / Keith E. Whittington. Publisher: Lawrence : University Press of Kansas, cop. 1999. Other title: Textual meaning, original intent, and judicial review.Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucyjna zasada ochrony własności / Sylwia Jarosz-Żukowska. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Małgorzata Masternak-Kubiak. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym : wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne / Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046807] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Power & rights in US constitutional law / Thomas Lundmark. Publisher: Dobbs Ferry : Oceana Publications, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
An introduction to the English legal system / Martin Partington. Edition: 4th ed.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polskie prawo polityczne : (geneza i system) / Wacław Komarnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079076] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucyjny system władz publicznych / pod red. nauk. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Andrzej Adamczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r., stan orzecznictwa i literatury na dzień 1 listopada 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113224] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym / Tomasz Włodek. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2008 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-063934] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP / pod red. Sławomiry Wronkowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : wybór aktów prawnych / wprow. Mirosław Granat i Marek Zubik ; wyboru aktów dokonali: Ewelina Gierach [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2009 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja oraz inne podstawowe dokumenty i symbole amerykańskiej kultury patriotycznej / red. nauk. Krzysztof Michałek ; tł. Paweł Cichawa. Publisher: Warszawa : Mada, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-057235] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : kazusy i ćwiczenia / Ewelina Gierach [et al.] ; pod red. Mirosława Granata i Marka Zubika. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 10 czerwca 2009 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Leksykon prawa konstytucyjnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Szmyta ; [aut. leksykonu Krzysztof Grajewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym / Radosław Grabowski. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo wyborcze i system partyjny : o teorii systemów wyborczych / Dieter Nohlen ; przeł. Robert Alberski, Jacek Sroka, Zbigniew Wiktor. Publisher: Warszawa : Wydaw. Nauk. "Scholar", cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
The second amendment in law and history : historians and constitutional scholars on the right to bear arms / ed. by Carl T. Bogus with contrib. by Michael A. Bellesiles [et al.]. Publisher: New York : The New Press, 2002. Other title: Historians and constitutional scholars on the right to bear arms.Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce : 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19-21 czerwca 2009 r. / pod red. Marka Zubika. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii / Tomasz Wieciech. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Akty normatywne i administracyjne / Mirosław Karpiuk (red.) [et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym / Bartosz Skwara. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP / red. Mariusz Jabłoński ; [aut.] R. Balicki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Other title: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP.Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach / Mirosław Granat. Edition: Wyd. 4, stan prawa na 15 lutego 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym / Kamila Tarnacka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-083725] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo do ochrony danych osobowych : standardy europejskie / Mariusz Jagielski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091134] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego / oprac. Janusz Mordwiłko. Edition: Wyd. 15 (zm.), stan prawny: 1 września 2010.Publisher: Warszawa : Liber, 2010. Other title: Konstytucja : wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego.Availability: Copies available for loan: [M-078011] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Constitutional law, administrative law, and human rights : a critical introduction / Ian Loveland. Edition: 5th ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Constitutional and administrative law / Alex Carroll. Edition: 5th ed.Publisher: Harlow [etc.] : Longman/Pearson, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).

Powered by Koha