Your search returned 113 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) / red. Andrzej Wróbel ; aut. Monika Bychowska [et al.]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-104541] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo europejskie / Rudolf Streinz ; [przekł. z jęz. niem. Marek Władziński, Michał R. Podświadek]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Kodeks", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei) ; Traktat o Unii Europejskiej : tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei). Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-077587] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki, omówienie wybranych orzeczeń ETS, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : casebook : wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 1, 1963-1995 / wybór i oprac. Jan Barcz, Witold M. Góralski, Ireneusz Kolowca ; [przekł. z jęz. fr. streszcz. wyroków i opinii Ireneusz Kolowca]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : casebook : wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 2, 1996-2005 / wybór i oprac. Jan Barcz, Witold M. Góralski, Ireneusz Kolowca ; [przekł. z jęz. fr. streszcz. wyroków i opinii Ireneusz Kolowca]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat z Lizbony : ujednolicone teksty Aktów Podstawowych Unii Europejskiej / wybór i wprowadzenie Rafał Bujalski, Piotr Błędzki. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red. Leszka Leszczyńskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Europejskie prawo zamówień publicznych : komentarz / Aleksandra Sołtysińska. Edition: Stan prawny na 1 marca 2006 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo europejskie / Matthias Herdegen ; [tł. Ewa Schwierskott]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Agnieszka Florczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094740] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty europejskie. T. 1, Traktaty Wspólnot Europejskich, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Układ Europejski / w oprac. Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Lublin : Wydaw. "Morpol", 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Zasady ustrojowe Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza ; autorzy: Jan Barcz [et al.] Edition: Wyd. 2, Stan prawny na dzień 1 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Obywatel Unii / Izabela Skomerska-Muchowska, Anna Wyrozumska. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Źródła prawa Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza ; aut.: Jan Barcz [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-104543] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty europejskie. T. 6, cz. 2, Protokoły dołączone do Traktatu z Lizbony, deklaracje dołączone do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / w oprac. Anny Przyborowskeij-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej. Edition: Stan prawny na dzień 30 marca 2010 roku.Publisher: Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2011. Other title: Protokoły dołączone do Traktatu z Lizbony, deklaracje dołączone do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty europejskie. T. 6, cz. 1, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane), tabele ekwiwalencyjne / w oprac. Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej. Edition: Stan prawny na dzień 30 marca 2010 roku.Publisher: Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2011. Other title: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane), tabele ekwiwalencyjne.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Jan Barcz. Edition: Stan prawny oraz stan dyskusji do sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-103680] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Handbook on European competition law : enforcement and procedure / ed. by Ioannis Lianos, Damien Geradin. Publisher: Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Cases, materials and text on contract law / Hugh Beale [et al.]. Edition: 2nd ed.Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2010. Other title: Contract law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : analiza krytyczna systemu i doktryny / Jarosław Sozański. Edition: Stan prawny na 30.09.2013 r.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Wspólnot Europejskich : orzecznictwo / wybór i red. Władysław Czapliński [et al.] ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Edition: Wyd. nowe z Supl., stan prawny na 1 stycznia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Unia Europejska. Publisher: Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Unia Europejska : zjednoczeni w różnorodności : konferencja, Warszawa, 14-15 grudnia 2010 r. / pod red. Cezarego Mika ; [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Other title: Konferencja : Unia Europejska : zjednoczeni w różnorodności.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo administracyjne Unii Europejskiej / redakcja Robert Grzeszczak, Aleksandra Szczerba-Zawada. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej / Jolanta Pawlicka ; [rec. wydaw. Jerzy Kranz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ustrój Unii Europejskiej. [1] / pod red. Jana Barcza ; aut.: Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ustrój Unii Europejskiej. [2] / pod red. Jana Barcza. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
TUE - Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak. Edition: 4. wydanie, stan prawny na 20 listopada 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Other title: Traktat o Unii Europejskiej i inne akty.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).

Powered by Koha