Your search returned 66 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dokumenty źródłowe Instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego / wybór i oprac. Andrzej Marian Świątkowski, Halina Wierzbińska. Publisher: Kraków : Musica Iagellonica, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047467] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn : ewolucja celów i instrumentów działania / Grażyna Firlit-Fesnak ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047275] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Odmowa uznania zagranicznego orzeczenia sądowego w świetle postanowień konwencji lugańskiej / Aleksandra Włosińska. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej / pod red. Piotra Hofmańskiego ; [autorzy] Piotr Hofmański [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej : studium porównawcze na podstawie sektorów energii elektrycznej i gazu a sprawa (kwestia) Polski / Bartłomiej Nowak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Security versus justice? : police and judicial cooperation in the European Union / ed. by Elspeth Guild and Florian Geyer. Publisher: Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne / Izabela Oleksiewicz. Publisher: Bydgoszcz ; Rzeszów : Branta, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-062305] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Lists:
EU law / Josephine Steiner, Lorna Woods and Christian Twigg-Flesner. Edition: 9th ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2006. Other title: European Union law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
European Union law / Alina Kaczorowska. Edition: 2nd ed.Publisher: London ; New York : Routledge, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej / Janusz Ruszkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności / Paweł Wojciechowski. Edition: Stan prawny na 1 marca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Obywatel Unii / Izabela Skomerska-Muchowska, Anna Wyrozumska. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
System ochrony prawnej w Unii Europejskiej / pod red. Anny Wyrozumskiej ; aut. Marcin Górski [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-097097] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1.2.2011 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2011. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-092832] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej : geneza, struktury, działania / pod red. Radosława Potorskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną : dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE : komentarz / Justyna Maliszewska-Nienartowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Sankcje finansowe w razie niewykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Alicja Sikora. Edition: Stan prawny na 29 sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
International trade disputes and EU liability / Anne Thies. Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Handbook on European competition law : enforcement and procedure / ed. by Ioannis Lianos, Damien Geradin. Publisher: Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich / red. nauk. Sławomir Dudzik, Nina Półtorak. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Cases, materials and text on contract law / Hugh Beale [et al.]. Edition: 2nd ed.Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2010. Other title: Contract law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania / pod redakcją Stanisława Pikulskiego, Krystyny Szczechowicz i Marty Romańczuk-Grąckiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, copyright 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
EU private international law / Peter Stone. Edition: 3rd ed.Publisher: Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, cop. 2014. Other title: European Union private international law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej / pod red. Zbigniewa Hajna ; aut.: Anna Czaplińska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-098632] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
EU international relations law / Panos Koutrakos. Edition: 2nd ed.Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2015. Other title: European Union international relations law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości : w stronę standardu europejskiego / Agnieszka Grzelak. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Cases and materials on EU law / Stephen Weatherill. Edition: 11th ed.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. Other title: EU law | Cases & materials on EU law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej / redakcja naukowa Jerzy Supernat, Barbara Kowalczyk ; [autorzy: Barbara Adamiak i 40 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo administracyjne Unii Europejskiej / redakcja Robert Grzeszczak, Aleksandra Szczerba-Zawada. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
European Union private international labour law / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Kraków : Jagellonian University Press, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).

Powered by Koha