Your search returned 167 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Studia z prawa Unii Europejskiej : w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego / pod red. Stanisława Biernata. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-056933] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei) ; Traktat o Unii Europejskiej : tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei). Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-077587] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Trzeci filar Unii Europejskiej : instrumenty prawne / Agnieszka Grzelak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102812] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Jan Barcz. Edition: Stan prawny oraz stan dyskusji do sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-103680] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ratyfikacja Traktatu z Lizbony : spory polityczne i prawne / Ryszard Chruściak. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Epilsa, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-105805] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : analiza krytyczna systemu i doktryny / Jarosław Sozański. Edition: Stan prawny na 30.09.2013 r.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Foster on EU law / Nigel Foster. Edition: 5th ed., 1st impr.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2015. Other title: Foster on European Union law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Cases and materials on EU law / Stephen Weatherill. Edition: 11th ed.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. Other title: EU law | Cases & materials on EU law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
European Union private international labour law / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Kraków : Jagellonian University Press, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty Wspólnot Europejskich / oprac. Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska. Publisher: Lublin : Lubeleskie Wydawnictwa Prawnicze, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-098198] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód : Polska na tle innych krajów / Helena Tendera-Właszczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076187] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty źródłowe Instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego / wybór i oprac. Andrzej Marian Świątkowski, Halina Wierzbińska. Publisher: Kraków : Musica Iagellonica, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047467] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Europejskie prawo wspólnotowe : zagadnienia teorii i praktyki. T. 1 / Cezary Mik. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-099089] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat o Unii Europejskiej ; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : z komentarzem / [oprac.] Zdzisław Brodecki, Monika Drobysz, Sylwia Majkowska ; pod red. nauk. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076135] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / red. Ryszard Skubisz ; wprow. Ewa Skrzydło-Tefelska, Ryszard Skubisz, Andrzej Wróbel ; wybór orzeczeń Paweł Gilowski, Dawid Miąsik ; [tł. Edyta Całka et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-104751] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) / red. Andrzej Wróbel ; aut. Monika Bychowska [et al.]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-104541] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo europejskie / Rudolf Streinz ; [przekł. z jęz. niem. Marek Władziński, Michał R. Podświadek]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Kodeks", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty europejskie. T. 4, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w wersji Traktatu z Nicei, protokoły i deklaracje przyjęte przez Konferencję w Nicei / w oprac. Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej. Publisher: Lublin : "Verba", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat o Unii Europejskiej : komentarz / red. Kazimierz Lankosz ; aut.: Agata Capik [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach : zagadnienia podstawowe, prawo instytucjonalne, prawo materialne, ochrona prawna / Christian Zacker, Stephan Wernicke ; konsultacja nauk. wyd. pol. Ewa Skrzydło-Tefelska ; [tł. Michał R. Podświadek, Anita Kwecko]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2001. Other title: Examinatorium Europarecht.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich : wybór aktów prawnych z wprowadzeniem / wprow., oprac. i tł. Krzysztof Wójtowicz, Tomasz Tadeusz Koncewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-067410] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki, omówienie wybranych orzeczeń ETS, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Przewodnik po Traktacie konstytucyjnym / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-083843] (4).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Glosariusz terminologii traktatów Unii Europejskiej / [oprac. Jolanta Falkenberg, Anna Gałkiewicz, Ewa Łukowicz-Oniszczuk] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093175] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : (tekst ujednolicony) = Treaty establishing the European Community : (consolidated version). Traktat o Unii Europejskiej : (tekst ujednolicony) = Treaty on European Union : (consolidated version). Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. Other title: Treaty establishing the European Community.Availability: Copies available for loan: [M-079913] (4).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej wraz z Protokołami / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092617] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej : załączniki. (Cz. 1) / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092618] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej : załączniki. (Cz. 2) / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092619] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej. (Cz. 1) / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092621] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej. (Cz. 2) / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092622] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).

Powered by Koha