Your search returned 9 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dokumenty europejskie. T. 4, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w wersji Traktatu z Nicei, protokoły i deklaracje przyjęte przez Konferencję w Nicei / w oprac. Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej. Publisher: Lublin : "Verba", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty europejskie. T. 1, Traktaty Wspólnot Europejskich, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Układ Europejski / w oprac. Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Lublin : Wydaw. "Morpol", 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty europejskie. T. 6, cz. 2, Protokoły dołączone do Traktatu z Lizbony, deklaracje dołączone do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / w oprac. Anny Przyborowskeij-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej. Edition: Stan prawny na dzień 30 marca 2010 roku.Publisher: Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2011. Other title: Protokoły dołączone do Traktatu z Lizbony, deklaracje dołączone do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty europejskie. T. 6, cz. 1, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane), tabele ekwiwalencyjne / w oprac. Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej. Edition: Stan prawny na dzień 30 marca 2010 roku.Publisher: Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2011. Other title: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane), tabele ekwiwalencyjne.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty europejskie. T. 5, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości, protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego / w oprac. Anny Przyborowskiej-Klimczak i Ewy Skrzydło-Tefelskiej. Edition: Stan prawny na dzień 1 listopada 2004 roku.Publisher: Lublin : Verba, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Dokumenty Wspólnot Europejskich / oprac. Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska. Publisher: Lublin : Lubeleskie Wydawnictwa Prawnicze, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-098198] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / red. Ryszard Skubisz ; wprow. Ewa Skrzydło-Tefelska, Ryszard Skubisz, Andrzej Wróbel ; wybór orzeczeń Paweł Gilowski, Dawid Miąsik ; [tł. Edyta Całka et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-104751] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach : zagadnienia podstawowe, prawo instytucjonalne, prawo materialne, ochrona prawna / Christian Zacker, Stephan Wernicke ; konsultacja nauk. wyd. pol. Ewa Skrzydło-Tefelska ; [tł. Michał R. Podświadek, Anita Kwecko]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2001. Other title: Examinatorium Europarecht.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo europejskie : zarys wykładu / pod red. Ryszarda Skubisza, Ewy Skrzydło-Tefelskiej ; aut. Ryszard Skubisz [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-103716] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).

Powered by Koha