Your search returned 167 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości : w stronę standardu europejskiego / Agnieszka Grzelak. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Europeanization of national legal orders from comparative perspective / [redakcja Magdalena Kędzior ; recenzja Kazimierz Lankosz] ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl, [Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki]. Publisher: Rzeszów ; Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Cases and materials on EU law / Stephen Weatherill. Edition: 11th ed.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. Other title: EU law | Cases & materials on EU law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Unia Europejska. Publisher: Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Unia Europejska : zjednoczeni w różnorodności : konferencja, Warszawa, 14-15 grudnia 2010 r. / pod red. Cezarego Mika ; [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Other title: Konferencja : Unia Europejska : zjednoczeni w różnorodności.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Rotacyjna prezydencja Rady Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony : analiza ról prezydencji w okresie przejściowym / Rafał Riedel. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej : teksty ustaw / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 3 listopada 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, cop. 2017. Other title: Traktat o Unii Europejskiej | Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | Karta praw podstawowych Unii Europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej / redakcja naukowa Jerzy Supernat, Barbara Kowalczyk ; [autorzy: Barbara Adamiak i 40 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo administracyjne Unii Europejskiej / redakcja Robert Grzeszczak, Aleksandra Szczerba-Zawada. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej w pigułce / [red. prowadzący Aneta Gacka-Asiewicz ; wykorzystano mat. aut. Aleksandry Wentkowskiej i Jacka Barcika]. Edition: Stan prawny: maj 2014.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
EU civil justice : current issues and future outlook / edited by Burkhard Hess, Maria Bergström and Eva Storskrubb. Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing : Bloomsbury, dr. 2017. Other title: European Union civil justice.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej / Jolanta Pawlicka ; [rec. wydaw. Jerzy Kranz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ustrój Unii Europejskiej. [1] / pod red. Jana Barcza ; aut.: Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ustrój Unii Europejskiej. [2] / pod red. Jana Barcza. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
European Union private international labour law / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Kraków : Jagellonian University Press, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ochrona praworządności w Radzie Europy i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów / Jacek Barcik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: No copies available
  Checked out (1).
TUE - Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak. Edition: 4. wydanie, stan prawny na 20 listopada 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Other title: Traktat o Unii Europejskiej i inne akty.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym / Cezary Mik. Edition: Stan prawny na 1 lipca 1999.Publisher: Toruń : "Dom Organizatora" TNOiK, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-019265] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / red. Ryszard Skubisz ; wprow. Ewa Skrzydło-Tefelska, Ryszard Skubisz, Andrzej Wróbel ; wybór orzeczeń Paweł Gilowski, Dawid Miąsik ; [tł. Edyta Całka et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-104751] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach : zagadnienia podstawowe, prawo instytucjonalne, prawo materialne, ochrona prawna / Christian Zacker, Stephan Wernicke ; konsultacja nauk. wyd. pol. Ewa Skrzydło-Tefelska ; [tł. Michał R. Podświadek, Anita Kwecko]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2001. Other title: Examinatorium Europarecht.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Glosariusz terminologii traktatów Unii Europejskiej / [oprac. Jolanta Falkenberg, Anna Gałkiewicz, Ewa Łukowicz-Oniszczuk] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093175] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : (tekst ujednolicony) = Treaty establishing the European Community : (consolidated version). Traktat o Unii Europejskiej : (tekst ujednolicony) = Treaty on European Union : (consolidated version). Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. Other title: Treaty establishing the European Community.Availability: Copies available for loan: [M-079913] (4).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Unia Europejska w testach i kazusach : zagadnienia ekonomiczne, polityczne i prawne / Izabela Wróbel, Robert Mangold. Edition: Stan prawny na 30 września 2005 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-077368] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Anna Łabędzka, Adam Łazowski, Maciej Szpunar ; red. Adam Łazowski. Edition: Wyd. 3, popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004628] (5).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : casebook : wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 1, 1963-1995 / wybór i oprac. Jan Barcz, Witold M. Góralski, Ireneusz Kolowca ; [przekł. z jęz. fr. streszcz. wyroków i opinii Ireneusz Kolowca]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : casebook : wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 2, 1996-2005 / wybór i oprac. Jan Barcz, Witold M. Góralski, Ireneusz Kolowca ; [przekł. z jęz. fr. streszcz. wyroków i opinii Ireneusz Kolowca]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego / pod red. Dagmary Kornobis-Romanowskiej ; aut. Dagmara Kornobis-Romanowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046710] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. T. 2, Zasady, orzecznictwo, piśmiennictwo / pod red. Moniki Szwarc-Kuczer, Krystyny Kowalik-Bańczyk ; autorzy Monika Domańska [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089886] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
The EU, the WTO, and the NAFTA : towards a common law of international trade? / ed. by J. H. H. Weiler ; Academy of European Law, European University Institute. Edition: Repr.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2005. Other title: European Union, the World Trade Organization, and the NAFTA.Availability: Copies available for loan: [M-046822] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Integracja europejska / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-093050] (6).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).

Powered by Koha