Your search returned 167 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
System instytucjonalny Unii Europejskiej / Anna Wierzchowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049174] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich / pod red. nauk. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek, Ewy Wojtaszek-Mik ; [aut.] Monika Domańska [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 maja 2007 r.Publisher: Warszawa : Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048244] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich : aspekty praktyczne / Przemysław Kamil Rosiak, Maciej Szpunar. Edition: Stan prawny na 31sierpnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską : swoboda przepływu towarów, usług i przedsiębiorczości : komentarz / red. nauk. Eberhard Grabitz, Meinhard Hilf ; aut. Ulrich Forsthoff [et al.] ; oprac. i tł. Dariusz Łubowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Other title: Recht der Europäischen Union | Swobody wspólnotowe w TWE : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-110663] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wspólnotowe prawo imigracyjne / Izabela Wróbel. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-007310] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych / Agnieszka Grzelak, Tomasz Ostropolski. Edition: [Stan prawny na dzień 20 stycznia 2009 r.].Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2009. Other title: Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-053378] (5).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Edition: [Stan prawny na dzień 1.9.2008 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-098654] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Agnieszka Florczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094740] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Europejskie prawo cywilne / wybór i wprow. Jerzy Pisuliński. Edition: Stan prawny na 1 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059332] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. T. 3, (Art. 189-314) / pod red.: Dagmary Kornobis-Romanowskiej, Justyny Łacny ; [aut.:] Mariusz Daca [et al.]. Edition: Stan prawny: 30 listopada 2009 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093941] (6).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej ; [autorzy: Jan Barcz at al.]. Publisher: Warszawa : "Oficyna Prawa Polskiego" - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2009. Other title: Sześćdziesiąt lat Rady Europy.Availability: Copies available for loan: [M-100727] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne / Izabela Oleksiewicz. Publisher: Bydgoszcz ; Rzeszów : Branta, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-062305] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki / Agnieszka Kastelik-Smaza. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo ustrojowe Unii Europejskiej / red. Michał Pyka, Bartłomiej Wojtyniak ; [poszczególne części oprac. Marta Bednarz et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065567] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej : nowe zjawiska i tendencje / pod red. Stanisława Biernata i Sławomira Dudzika. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091131] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Zasada jurysdykcji powierzonej Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich : o jurysdykcyjnych granicach i wyborach w dynamicznej "wspólnocie prawa" / Tomasz Tadeusz Koncewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090549] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo europejskie : zarys wykładu / pod red. Ryszarda Skubisza, Ewy Skrzydło-Tefelskiej ; aut. Ryszard Skubisz [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-103716] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Gra o Europę : negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską / Sergiusz Trzeciak ; [tł. Jacek Maziarski, Janusz Dołęga]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010. Other title: Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską.Availability: Copies available for loan: [M-065427] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
EU law : directions / Nigel Foster. Edition: 2nd ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2010. Other title: European Union law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1.2.2011 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2011. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-092832] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky ; red. Maria Magdalena Kenig-Witkowska. Edition: 5. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080390] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej / Justyna Maliszewska-Nienartowicz. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe / Maciej Taborowski. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-105804] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 1, (Art. 1-89) / red. nauk. Andrzej Wróbel ; pod red. Dawida Miąsika, Niny Półtorak ; aut.: Marek Górski [et al.]. Edition: [Wyd. 2], stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 2, (Art. 90-222) / red. nauk. Andrzej Wróbel ; pod red. Krystyny Kowalik-Bańczyk, Moniki Szwarc-Kuczer ; aut.: Dobrochna Bach-Golecka [et al.]. Edition: [Wyd. 2], stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110702] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 3, (Art. 223-358) / red. nauk. Andrzej Wróbel ; pod red. Dagmary Kornobis-Romanowskiej, Justyny Łacny ; aut.: Władysław Czapliński [et al.]. Edition: [Wyd. 2], stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110701] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony : zarys wykładu / pod red. Jana Galstera ; [aut.] Paulina Justyńska [et al.]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych / red. nauk. Włodzimierz Nykiel, Adam Zalasiński. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. Other title: Orzecznictwo TSUE w sprawach podatkowych.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich / red. nauk. Sławomir Dudzik, Nina Półtorak. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : orzecznictwo / Ewa Skibińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-103717] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).

Powered by Koha