Your search returned 21 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki, omówienie wybranych orzeczeń ETS, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Zasady ustrojowe Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza ; autorzy: Jan Barcz [et al.] Edition: Wyd. 2, Stan prawny na dzień 1 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Jan Barcz. Edition: Stan prawny oraz stan dyskusji do sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-103680] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ustrój Unii Europejskiej. [1] / pod red. Jana Barcza ; aut.: Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ustrój Unii Europejskiej. [2] / pod red. Jana Barcza. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Przewodnik po Traktacie konstytucyjnym / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-083843] (4).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat z Nicei : wnioski dla Polski / pod red. Jana Barcza [et al]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych [etc.], 2001. Availability: Copies available for loan: [M-047511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : casebook : wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 1, 1963-1995 / wybór i oprac. Jan Barcz, Witold M. Góralski, Ireneusz Kolowca ; [przekł. z jęz. fr. streszcz. wyroków i opinii Ireneusz Kolowca]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : casebook : wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 2, 1996-2005 / wybór i oprac. Jan Barcz, Witold M. Góralski, Ireneusz Kolowca ; [przekł. z jęz. fr. streszcz. wyroków i opinii Ireneusz Kolowca]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Traktaty stanowiące Unię Europejską : stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony / Jan Barcz. Edition: Stan prawny na 13 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-046817] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat z Lizbony : główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej / red. nauk. Jan Barcz ; aut.: Jan Barcz [et al.] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (NIPMiE). Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-082880] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej. [T. 3], Materiały do nauki prawa Unii Europejskiej : prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności / wstęp, wybór i oprac. Jan Barcz i Ireneusz Gęsior. Publisher: Warszawa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2005. Other title: Prawo Unii Europejskiej : prawo stanowione w UE, Europejska Konwencja o Ochronie Praw [Człowieka i Podstawowych Wolności] | Prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności | Materiały do nauki prawa Unii Europejskiej : prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Polityki Unii Europejskiej : polityki społeczne : aspekty prawne / pod red. Jana Barcza ; aut.: Jan Barcz [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080060] (5).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Źródła prawa Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza ; aut.: Jan Barcz [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-104543] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Maciej Taborowski ; [autorzy]: Jan Barcz, Piotr Bogdanowicz, Ziemowit Cieślik, Monika Domańska, Marcin Górski, Piotr Hoffman, Marek Jeżewski, Monika Kawczyńska, Andrzej Kisielewicz, Marzena Laskowska, Radosław Maruszkin, Dawid Miąsik, Anna Młynarska-Sobaczewska, Ada Paprocka, Jacek Sobczak, Agnieszka Sołtys, Maciej Szpunar, Monika Szwarc, Maciej Taborowski, Marcin Wiącek, Leszek Wilk, Anna Zawidzka-Łojek. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Lists:
Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Edition: 5. wydanie, stan prawny na 15 sierpnia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Integracja europejska / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-093050] (6).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej ; [autorzy: Jan Barcz at al.]. Publisher: Warszawa : "Oficyna Prawa Polskiego" - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2009. Other title: Sześćdziesiąt lat Rady Europy.Availability: Copies available for loan: [M-100727] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ pracowników, prawo przedsiębiorczości i prawo spółek, swoboda świadczenia usług, swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe, wspólne reguły konkurencji. [1] / pod red. Jana Barcza ; aut. Bartosz Bacia [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-085133] (7).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).

Powered by Koha