Your search returned 113 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów / [oprac.] Jan Staszków. Publisher: Kraków : [s.n.], 1998 (Kraków : Poligraf 90). Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Kodyfikacja odpowiedzialności międzynarodowej państwa / Renata Sonnenfeld. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063460] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : wybór dokumentów / Kazimierz Lankosz. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080397] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo traktatów / Maria Frankowska. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Niepożądani uchodźcy : granice ochrony i zasady wykluczenia w świetle prawa międzynarodowego / Katarzyna Przybysławska. Publisher: Warszawa : UNHCR, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
International law / [ed. by] Malcolm D. Evans. Edition: 3rd ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Complete international law : text, cases, and materials / Ademola Abass. Edition: 2nd ed., 3rd impr.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. Other title: International law.Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym / Dominik Rudkowski. Edition: Stan prawny i faktyczny na dzień 31 sierpnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
The politics of international law / Martti Koskenniemi. Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, dr. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym : zarys problematyki / Elżbieta Dynia. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
How international law works : a rational choice theory / Andrew T. Guzman. Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
The assault on international law / Jens David Ohlin. Publisher: Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Justice among nations : a history of international law / Stephen C. Neff. Publisher: Cambridge ; London : Harvard University Press, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Rozprawy i studia z prawa prywatnego międzynarodowego / Andrzej Mączyński. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
The law of armed conflict : international humanitarian law in war / Gary D. Solis. Edition: Second edition, reprinted.Publisher: New York : Cambridge University Press, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
International law / Anders Henriksen. Edition: Impr. 2.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
International law and world order : a critique of contemporary approaches / B. S. Chimni. Edition: Second edition.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Is international law international? / Anthea Roberts. Edition: 2nd printing.Publisher: New York : Oxford University Press, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Theory of international law / Robert Kolb. Publisher: Oxford [i pozostali] : Hart Publishing, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Cudzoziemcy w prawie międzynarodowym : status cudzoziemców w Polsce / Elżbieta Dynia. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086335] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Międzynarodowe stosunki kulturalne : teksty źródłowe / wybór i oprac. Łarysa Leszczenko. Publisher: Wrocław : "Arboretum" : Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075277] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049614] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Koncepcje suwerenności : zbiór studiów / pod red. Izabeli Gawłowicz i Iwony Wierzchowieckiej. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-104542] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie - osiągnięcia i wyzwania : materiały Toruńskiej Konferencji Naukowej, 13 grudnia 2006 roku / pod red. Tadeusza Jasudowicza ; we współpr. z Martą Szuniewicz i Michałem Balcerzakiem. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / Kazimiesz Lankosz [et al.] ; pod red. Kazimierza Lankosza ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Publisher: Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-014861] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja? : konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz, 10-12 maja 2006 / pod red. Jana Kolasy i Artura Kozłowskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076288] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Konwencja z Lugano : wykonalność zagranicznych orzeczeń przed sądami polskimi / Karol Weitz. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-041327] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo międzynarodowe / Malcolm N. Shaw ; z ang. przeł. Juliusz J. Gojło [et al.] ; wstępem opatrzył, red. nauk. ed. pol. Stefan Sawicki. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych / pod red. Władysława Czaplińskiego, Andrzeja Wróbla ; autorzy: Władysław Czapliński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice / Paweł Filipek, Brygida Kuźniak. Edition: Wyd. 3 rozsz. i zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-053312] (9).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).

Powered by Koha