Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Cudzoziemcy w prawie międzynarodowym : status cudzoziemców w Polsce / Elżbieta Dynia. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086335] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Kodyfikacja odpowiedzialności międzynarodowej państwa / Renata Sonnenfeld. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063460] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049614] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Koncepcje suwerenności : zbiór studiów / pod red. Izabeli Gawłowicz i Iwony Wierzchowieckiej. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie - osiągnięcia i wyzwania : materiały Toruńskiej Konferencji Naukowej, 13 grudnia 2006 roku / pod red. Tadeusza Jasudowicza ; we współpr. z Martą Szuniewicz i Michałem Balcerzakiem. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / Kazimiesz Lankosz [et al.] ; pod red. Kazimierza Lankosza ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Publisher: Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja? : konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz, 10-12 maja 2006 / pod red. Jana Kolasy i Artura Kozłowskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076288] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Konwencja z Lugano : wykonalność zagranicznych orzeczeń przed sądami polskimi / Karol Weitz. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-041327] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Wizy : (akty prawne o cudzoziemcach w polskiej praktyce konsularnej) 1918-1998 / wybór, wstęp i oprac. Aleksander Wasilewski. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Konsularny i Polonii, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-087342] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Jan Białocerkiwicz [i.e. Białocerkiewicz]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104533] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego / Marcin Czepelak. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-047126] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : wybór dokumentów / Kazimierz Lankosz. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc / Karolina Wierczyńska ; Instytut Nauk Prawnych PAN, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078856] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Lists:
Międzynarodowe prawo dyplomatyczne : wybrane zagadnienia / Izabela Gawłowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-111837] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
International law / Ilias Bantekas, Efthymios Papastavridis. Edition: 2nd ed., 1st impr.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-100504] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Polskie prawo konsularne w okresie zmian / redakcja naukowa: Wojciech Burek, Paweł Czubik ; [recenzent: Karol Karski]. Edition: Stan prawny: 1 listopad 2015 r.Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym / Jerzy Kranz ; [Recenzent: Jan Barcz]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-111838] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Władysław Czapliński, Anna Wyrozumska. Edition: 3. wyd. zm. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym / Tomasz Srogosz. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym / Tomasz Iwanek. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2015 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-111842] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe / Marcin Menkes. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-103243] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo w stosunkach międzynarodowych : wybór dokumentów / oprac. Stanisław Bieleń. Edition: Wyd. 3 zm. i uzup.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-104545] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Mestizo international law : a global intellectual history 1842-1933 / Arnulf Becker Lorca. Edition: 1st paperback ed.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105934] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
The public international law theory of Hans Kelsen : believing in universal law / Jochen von Bernstorff and Thomas Dunlap. Edition: 1st paperback ed.Publisher: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. Other title: Believing in universal law | Glaube an das universale Recht : zur Völkerrechtstheorie Hans Kelsens und seiner Schüler.Availability: Copies available for loan: [M-105935] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
International law / Jan Klabbers. Edition: 2nd ed.Publisher: Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106064] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym / Marcin Kałduński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for loan: [M-107170] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Pseudoreżimy prawa międzynarodowego / Mariusz Muszyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113468] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Lists:
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych a ich zdolność traktatowa / Tadeusz Gadkowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113432] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Międzynarodowe stosunki kulturalne : teksty źródłowe / wybór i oprac. Łarysa Leszczenko. Publisher: Wrocław : "Arboretum" : Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075277] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo prywatne międzynarodowe / Jacek Gołaczyński. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057038] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).

Powered by Koha