Your search returned 124 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów / [oprac.] Jan Staszków. Publisher: Kraków : [s.n.], 1998 (Kraków : Poligraf 90). Availability: No copies available
Kodyfikacja odpowiedzialności międzynarodowej państwa / Renata Sonnenfeld. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: No copies available
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: No copies available
Koncepcje suwerenności : zbiór studiów / pod red. Izabeli Gawłowicz i Iwony Wierzchowieckiej. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: No copies available
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / Kazimiesz Lankosz [et al.] ; pod red. Kazimierza Lankosza ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Publisher: Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2006. Availability: No copies available
Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja? : konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz, 10-12 maja 2006 / pod red. Jana Kolasy i Artura Kozłowskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Availability: No copies available
Konwencja z Lugano : wykonalność zagranicznych orzeczeń przed sądami polskimi / Karol Weitz. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2002. Availability: No copies available
Prawo międzynarodowe / Malcolm N. Shaw ; z ang. przeł. Juliusz J. Gojło [et al.] ; wstępem opatrzył, red. nauk. ed. pol. Stefan Sawicki. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", cop. 2006. Availability: No copies available
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych / pod red. Władysława Czaplińskiego, Andrzeja Wróbla ; autorzy: Władysław Czapliński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: No copies available
Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Jan Białocerkiwicz [i.e. Białocerkiewicz]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: No copies available
Prawo międzynarodowe publiczne : podręcznik dla studentów prawniczych studiów zaocznych / pod red. Bogdana Wierzbickiego ; [aut. K. Bagan-Kurluta et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Białystok : "Temida 2", 2001. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz / red. nauk. Jerzy Menkes. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007. Availability: No copies available
Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Gołaczyński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2007. Availability: No copies available
Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego / Marcin Czepelak. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: No copies available
Międzynarodowe stosunki kulturalne : wybór dokumentów / Irena Głuszyńska, Kazimierz Lankosz. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, cop. 2007. Availability: No copies available
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : wybór dokumentów / Kazimierz Lankosz. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. Availability: No copies available
Völkerrecht / Hrsg. von Wolfgang Vitzthum ; Bearb. von Michael Bothe [et al.]. Edition: 4., neu bearb. Aufl.Publisher: Berlin : De Gruyter Rechtwissenschaften Verlags GmbH, cop. 2007. Availability: No copies available
From apology to utopia : the structure of international legal argument : reissue with a new epilogue / Martti Koskenniemi. Edition: Repr.Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007. Other title: Structure of international legal argument.Availability: No copies available
Diplomatic law : commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations / Eileen Denza. Edition: 3rd ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. Availability: No copies available
Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego / Aleksandra Mężykowska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2008. Availability: No copies available
Prawo traktatów / Maria Frankowska. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: No copies available
Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej : dylematy prawa i polityki / red. nauk. Jerzy Kranz ; aut. Roman Kwiecień [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2009. Online Access: Okładka Availability: No copies available
Niepożądani uchodźcy : granice ochrony i zasady wykluczenia w świetle prawa międzynarodowego / Katarzyna Przybysławska. Publisher: Warszawa : UNHCR, cop. 2009. Availability: No copies available
International law / [ed. by] Malcolm D. Evans. Edition: 3rd ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. Availability: No copies available
Democracy and the rule of law / [ed. by] Norman Dorsen, Prosser Gifford. Publisher: Washington : CQ Press, 2001. Availability: No copies available
International law in the Post-Cold War World : essays in memory of Li Haopei / ed. by Sienho Yee and Wang Tieya. Publisher: London ; New York : Routledge, 2001. Other title: Essays in memory of Li Haopei.Availability: No copies available
Umowy międzynarodowe : teoria i praktyka / Anna Wyrozumska. Publisher: Warszawa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: No copies available
Encyklopedia zagadnień międzynarodowych / pod red. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, Renaty Podgórzańskiej, Daniela Wacinkiewicza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: No copies available
Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc / Karolina Wierczyńska ; Instytut Nauk Prawnych PAN, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2010. Availability: No copies available
Międzynarodowe prawo humanitarne : wprowadzenie / Hans-Peter Gasser ; [z ang. przeł. Marian Flemming]. Publisher: [Warszawa] : Polski Czerwony Krzyż, 2000. Other title: International humanitarian law - an introduction.Availability: No copies available

Powered by Koha