Your search returned 196 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo i ekonomia : leksykon prawniczy / Maciej Roman Bombicki. Publisher: Warszawa : Pol-Euro-Business Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, [ca 2000]. Availability: Copies available for loan: [M-085980] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Filozofia prawa / pod red. nauk. Marii Szyszkowskiej ; [aut.] Maria Szyszkowska [et al.]. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047354] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Prawo : encyklopedia nie tylko dla prawników / [aut.: Barbara Adynowska et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Bielsko-Biała : "Park", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Wielka encyklopedia prawa / [red. nacz. Eugeniusz Smoktunowicz ; z-ca red. nacz. Cezary Kosikowski ; kom. red.: Janusz Borkowski et al.]. Edition: Stan prawny z września 1999 r.Publisher: Białystok ; Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Lists:
O stanowieniu i obowiązywaniu prawa : zagadnienia podstawowe / Zygmunt Ziembiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
The economic approach to law / Thomas J. Miceli. Publisher: Stanford : Stanford Economics and Finance an imprint of Stanford University Press, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Zasady techniki prawodawczej : komentarz / Sławomira Wronkowska, Maciej Zieliński ; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-067412] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Zarys teorii państwa i prawa / Andrzej Redelbach, Sławomira Wronkowska, Zygmunt Ziembiński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Metody prawnicze : logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka / Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047282] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Ryszard Balicki [et al.]. Edition: Wyd. 4 zaktualizowane i poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Fundamenty współczesnych państw / Hubert Izdebski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć / pod red. Jerzego Zajadło ; [aut. leksykonu Zdzisław Brodecki et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Główne problemy współczesnej filozofii prawa : prawo w toku przemian / Lech Morawski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046611] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Słuszność i prawo : szkic prawnoporównawczy / Ireneusz C. Kamiński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046704] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Ocena skutków regulacji : poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy / pod red. Włodzimierza Szpringera, Wojciecha Rogowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076299] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Prawo, społeczeństwo, jednostka : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Leszkowi Kubickiemu / kom. red. Adam Łopatka, Barbara Kunicka - Michalska, Stefan Kiewlicz ; Instytut Nauk Prawnych PAN ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : ABC, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Studia z teorii prawa / Józef Nowacki. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej / pod red. Sławomiry Wronkowskiej ; aut. Ryszard Sarkowicz [et al.]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-104374] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Wsteczne działanie prawa i jego zakaz / Tomasz Pietrzykowski. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-064066] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Wstęp do prawoznawstwa / Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński, Antoni Pieniążek. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-079859] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Black's law dictionary / Bryan A. Garner, ed. in chief. Edition: 8th ed.Publisher: S. Paul, MN : Thomson/West, cop. 2004. Other title: Law dictionary.Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Fascynujące ścieżki filozofii prawa / pod. red. Jerzego Zajadło. Publisher: Warszaw : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Sprawiedliwość, sens prawa : eseje / Stefan Jan Karolak. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055229] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Podstawy filozofii prawa / Antoni Kość. Edition: Wyd. 3 zm. i uzup.Publisher: Lublin : "petit", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Filozofia prawa : wybór tekstów źródłowych / wyboru dokonali i oprac.: Antoni Kość [et al.] ; pod red. Antoniego Kościa. Edition: Wyd. 2, zm.Publisher: Lublin : Petit. Skład - druk - oprawa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Elementy prawa : podręcznik : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Kocota. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Faktyczność i obowiązywanie : teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego / Jürgen Habermas ; przeł. Adam Romaniuk, Robert Marszałek. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Podstawy prawa dla dziennikarzy : [teoria prawa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo karne, prawo cywilne] / Maria Łoszewska-Ołowska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Autorytet prawa : eseje o prawie i moralności / Joseph Raz ; tł. Paweł Maciejko ; wstęp: Janusz Kochanowski, Nigel E. Simmonds. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. Other title: Autority of law.Availability: Copies available for loan: [M-048129] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Ruch studiów krytycznych nad prawem / Roberto Mangabeira Unger ; tł. Paweł Maciejko ; wstęp Ryszard Sarkowicz. Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-048128] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).

Powered by Koha