Your search returned 45 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wpływ globalizacji na procesy rozwojowe współczesnego świata : istota, uwarunkowania, tendencje : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Malendowskiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : przy współpr. z Deloitte, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej / Krystyna Bobińska ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Key Text : Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwo Fachowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. naukowa Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz ; [aut.: Tomasz Bieliński et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji handlu / praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego ; [aut. Stanisław Miklaszewski et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Paradoksy globalizacji / Włodzimierz Anioł ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Wpływ procesów globalizacji na rozwój gospodarczy krajów średnio i słabo rozwiniętych / Ryszard Piasecki. Publisher: Warszawa : DSiPPZ MSZ, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086229] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
O globalizmie na spokojnie / pod red. Anny Frątczak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Zielone Brygady" - Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Globalizacja od A do Z / Narodowy Bank Polski ; [koordynacja nauk. Elżbieta Czarny]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej ; zespół aut. Katarzyna Żukrowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045762] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Współczesna gospodarka światowa : główne centra gospodarcze / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092503] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji / pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Świat arabski wobec globalizacji : uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne / Katarzyna Górak-Sosnowska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Bariery rozwoju na progu XXI wieku : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wallasa. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarek / red. nauk. Walentyna Kwiatkowska. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych : aspekty polityczno-gospodarcze / red. nauk. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-002809] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Stanisława Wydymusa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Handlu Zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. Publisher: Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globale Trends 2007 : Frieden, Entwicklung, Umwelt / Hrsg. von Tobias Debiel, Dirk Messner, Franz Nuscheler ; Stiftung Entwicklung und Frieden, Institut für Entwicklung und Frieden. Publisher: Bonn : BPB Bundeszentrale für politische Bildung, 2006. Other title: Frieden, Entwicklung, Umwelt.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalna gospodarka i globalny kryzys / Tadeusz Teofil Kaczmarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060237] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja : więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka : z perspektywy nowej struktury ładu światowego / Władysław Misiak. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-061771] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala. Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lexus i drzewo oliwne : zrozumieć globalizację / Thomas L. Friedman ; przeł. Tomasz Hornowski. Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią : wybrane aspekty / red. nauk. Danuta Karnowska, Maria Ewa Szatlach. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku / red. nauk. Ewa Latoszek. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej / red. nauk. Maciej Bałtowski, Henryk Ponikowski. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji : podejście sieciowe / red. nauk. Krzysztof Fonfara ; [aut. Krzysztof Fonfara et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065966] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad : (wersja polsko-angielska) / pod red. Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel. Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha