Your search returned 39 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej / Barbara Majewska-Jurczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Poradnik eksportera do krajów Unii Europejskiej / Tadeusz T. Kaczmarek. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji handlu / praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego ; [aut. Stanisław Miklaszewski et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Raport na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce ; Program Promocji Gospodarczej Polski do roku 2005 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, [2004]. Availability: Copies available for loan: [M-045902] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej ; zespół aut. Katarzyna Żukrowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045762] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
RFN wobec problemu ukończenia budowy jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego / Piotr Kalka ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : IZ, 2002. Other title: Republika Federalna Niemiec wobec problemu ukończenia budowy jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bariery para- i pozataryfowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Bariery para- i pozataryfowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht w dniach 26-28 czerwca 1995 roku Łodzi / red. nauk. Janusz Świerkocki. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100610] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bariery rozwoju na progu XXI wieku : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wallasa. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata / pod red. Jerzego Rymarczyka i Marka Wróblewskiego. Publisher: Wrocław : "Arboretum", 2004. Other title: Wymiana handlowa Unii Europejskiej z wybranymi regionami świata.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic państwowych / Leszek Sidorowicz. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Polska w handlu światowym / Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-098140] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Handel zagraniczny : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy Dudziński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym : dynamika i struktura obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-098139] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowy handel rolny : teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju / Karolina Pawlak, Walenty Poczta. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ochrona bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej / Alexander J. Bělohlávek. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo "Wokół nas", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Europejska polityka rozwojowa : organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się / Paweł Bagiński. Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-083691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10) : doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Edward Molendowski. Publisher: Kraków ; Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwo Fachowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Development policy of the European Union / Martin Holland and Mathew Doidge. Publisher: Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Joanna Garlińska-Bielawska, Jacek Pera. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej / Grzegorz Mazur. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110980] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Intra-industry trade of the new EU member states : theory and empirical evidence / Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Łukasz Ambroziak, Edward Molendowski, Wojciech Polan. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-107914] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną : uwarunkowania, wyzwania, efekty / redakcja naukowa Tadeusz Wallas, Radosław Fiedler. Edition: Wydanie II.Publisher: Poznań : FNCE Sp. z o.o., 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Konkurencja / Jerzy Bieliński [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-102808] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2003) / aut. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska [et al.] ; opracowanie wykonane na zlec. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078100] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej / Stanisław Miklaszewski ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Publisher: Tarnów : Wydaw. MWSE, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045725] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wybrane aspekty konkurencyjności europejskiej : stan debaty / oprac. zostało przygot. przez zespół w składzie Maciej Duszczyk (rozdz. IV, red.) [et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-077590] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha