Your search returned 122 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / Tomasz Rynarzewski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Historia handlu międzynarodowego / Józef Sołdaczuk, Misala Józef. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076793] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. T. 1, Handel miedzynarodowy / Rett R. Ludwikowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-084032] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wszystko o eksporcie : praktyczny poradnik dla eksporterów / Roger Bennett ; przeł. Magdalena Loska. Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998. Other title: Getting started in export.Availability: Copies available for loan: [M-006279] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej / Józef Misala. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045332] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Adama Budnikowskiego, Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej ; [aut. Zbigniew Bako et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076770] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-105679] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Raport na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce ; Program Promocji Gospodarczej Polski do roku 2005 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, [2004]. Availability: Copies available for loan: [M-045902] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Transakcje handlu zagranicznego : praca zbiorowa / pod red. Beaty Stępień ; aut. Beata Stępień [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-045309] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Badania rynku : metody zastosowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zofii Kędzior ; aut. Magdalena Jaciow [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075478] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Analiza rynku : makromechanizmy / Stefan Mynarski ; [red. nauk. Andrzej Szromnik]. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-044920] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-051439] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Dezintegracja a zagraniczne inwestycje bezpośrednie i transfer technologii : przypadek podziału Czechosłowacji / Roman Gurbiel. Publisher: Warszawa : Semper, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-095734] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / pod red. Jana Szumilaka ; [aut. Jacek Bazarnik et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045760] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Problemy współpracy gospodarczej Niemiec z Rosją po zmianie ekipy rządzącej w Rosji / Erherd Cziomer. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086318] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wpływ procesów globalizacji na rozwój gospodarczy krajów średnio i słabo rozwiniętych / Ryszard Piasecki. Publisher: Warszawa : DSiPPZ MSZ, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086229] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Handel i finanse międzynarodowe / Richard E. Caves, Jeffrey A. Frankel, Ronald W. Jones ; red. nauk. przekł. Elżbieta Czarny ; [tł. Elżbieta Czarny et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. Other title: World trade and payments.Availability: Copies available for loan: [M-050512] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe środowisko finansowe : kierunki instytucjonalizacji / Jerzy J. Wajszczuk. Publisher: Warszawa : Key Text, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045721] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Marian Guzek. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048176] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa : teoria i mechanizmy funkcjonowania / Józef Misala. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej ; zespół aut. Katarzyna Żukrowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045762] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału / Grzegorz Górniewicz, Piotr Siemiątkowski. Publisher: Toruń : Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075440] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski) / Marcin Kuzel. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046202] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Usługi w handlu międzynarodowym / Andżelika Kuźnar. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-045769] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bariery para- i pozataryfowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Bariery para- i pozataryfowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht w dniach 26-28 czerwca 1995 roku Łodzi / red. nauk. Janusz Świerkocki. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100610] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
International economics / Dominick Salvatore. Edition: 9th ed.Publisher: Hoboken : John Wiley & Sons, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-045372] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Paweł Bożyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-030214] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych : aspekty polityczno-gospodarcze / red. nauk. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-002809] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wybrane międzynarodowe rynki towarowe / redakcja: Jerzy Rymarczyk, Mariusz Niemiec. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Arboretum", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079343] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
European business / Debra Johnson and Colin Turner. Edition: 2nd ed.Publisher: London ; New York : Routledge, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055890] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha