Your search returned 277 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / Tomasz Rynarzewski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Historia handlu międzynarodowego / Józef Sołdaczuk, Misala Józef. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076793] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. T. 1, Handel miedzynarodowy / Rett R. Ludwikowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-084032] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wszystko o eksporcie : praktyczny poradnik dla eksporterów / Roger Bennett ; przeł. Magdalena Loska. Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998. Other title: Getting started in export.Availability: Copies available for loan: [M-006279] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej / Barbara Majewska-Jurczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Giełdy towarowe / Marek Drewiński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wzory dokumentów stosowanych w transakcjach handlu zagranicznego : [z komentarzem] / Tadeusz T. Kaczmarek. Publisher: Gdańsk : ODDK, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej / Józef Misala. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045332] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Adama Budnikowskiego, Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej ; [aut. Zbigniew Bako et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076770] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Poradnik eksportera do krajów Unii Europejskiej / Tadeusz T. Kaczmarek. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji handlu / praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego ; [aut. Stanisław Miklaszewski et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
E-commerce - handel internetowy : międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna, Wrocław, 19 maja 2000 / red. nauk. Jerzy Wawrzynek ; [tł. Małgorzata Słabicka] ; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ekonomia światowego systemu handlu : WTO - zasady i mechanizmy negocjacji / Bernard Hoekman, Michał Maciej Kostecki ; z ang. przeł. Wiktor Kisiel. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski / Stanisław Umiński. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Płatności w handlu zagranicznym / Danuta Marciniak-Neider. Edition: Wyd. 3 popr. i uaktual.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków : praca zbiorowa / pod red. Macieja Piklikiewicza ; [aut. Maciej Piklikiewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-105679] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Finansowanie handlu zagranicznego : podręcznik / Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Werwińska. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Raport na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce ; Program Promocji Gospodarczej Polski do roku 2005 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, [2004]. Availability: Copies available for loan: [M-045902] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Paradoksy globalizacji / Włodzimierz Anioł ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Obsługa logistyczna sektora handlu : uwarunkowania i kierunki zmian / Władysław Szczepankiewicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Badania rynku : metody zastosowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zofii Kędzior ; aut. Magdalena Jaciow [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075478] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Gospodarcze sąsiedztwo Polski : w warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską, globalizacji / pod red. Kazimierza Starzyka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Polska - Niemcy : bezpieczeństwo obrotu gospodarczego / [ red. Paulina Gas ; oprac. Michał Burek ; tł. Małgorzata Behlert et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-051439] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku : Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Wietnam / pod red. Kazimierza Starzyka. Publisher: Warszawa : Semper, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Dezintegracja a zagraniczne inwestycje bezpośrednie i transfer technologii : przypadek podziału Czechosłowacji / Roman Gurbiel. Publisher: Warszawa : Semper, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-095734] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha