Your search returned 277 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa : teoria i mechanizmy funkcjonowania / Józef Misala. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji / pod red. nauk. Katarzyny Żukrowskiej ; zespół aut. Katarzyna Żukrowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045762] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału / Grzegorz Górniewicz, Piotr Siemiątkowski. Publisher: Toruń : Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075440] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Współczesna gospodarka światowa : główne centra gospodarcze / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092503] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / pod red. nauk. Stanisława Miklaszewskiego ; [aut. rozdz. i podrozdz. Stanisław Miklaszewski et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-045804] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski) / Marcin Kuzel. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046202] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Economic warfare : sanctions, embargo busting, and their human cost / R. T. Naylor. Publisher: Boston : Northeastern University Press, dr. 2001. Other title: Sanctions, embargo busting, and their human cost.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Produkcja międzynarodowa : w świetle współczesnej teorii handlu międzynarodowego / Ewa Mińska-Struzik ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wspólnota Pacyfiku a Wspólnota Wschodnioazjatycka / Edward Haliżak ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Faktoring w teorii i w praktyce / Katarzyna Kreczmańska-Gigol. Edition: Wyd. 3 rozsz. i zaktual.Publisher: Gliwice : Wydawnictwo "Helion", cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Usługi w handlu międzynarodowym / Andżelika Kuźnar. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-045769] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
The politics of globalization : a reader / Mark Kesselman. Publisher: Boston ; New York : Houghton Mifflin Company, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
The essentials of global politics / Richard Langhorne. Publisher: London : Hodder Arnold a member of the Hodder Headline Group, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Leksykon handlu zagranicznego / Klemens P. Białecki, Włodzimierz Januszkiewicz, Leokadia Oręziak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-044916] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji / pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Świat arabski wobec globalizacji : uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne / Katarzyna Górak-Sosnowska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej / red. nauk. Marcin Florian Gawrycki. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
RFN wobec problemu ukończenia budowy jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego / Piotr Kalka ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : IZ, 2002. Other title: Republika Federalna Niemiec wobec problemu ukończenia budowy jednolitego europejskiego rynku wewnętrznego.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bariery para- i pozataryfowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Bariery para- i pozataryfowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht w dniach 26-28 czerwca 1995 roku Łodzi / red. nauk. Janusz Świerkocki. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100610] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Nafta's second decade : assessing opportunities in the Mexican and Canadian Markets / Louis E. V. Nevaer. Publisher: South Melbourne [etc.] : Thomson South-Western, cop. 2004. Other title: Assessing opportunities in the Mexican and Canadian Markets.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bariery rozwoju na progu XXI wieku : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wallasa. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
International economics / Dominick Salvatore. Edition: 9th ed.Publisher: Hoboken : John Wiley & Sons, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-045372] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarek / red. nauk. Walentyna Kwiatkowska. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
NAFTA : nowe "wyzwanie amerykańskie"? / Ignacy H. Chrzanowski. Publisher: Szczecin : "Economicus", 2005. Other title: North American Free Trade Agreement | Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie / Jan W. Bossak. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Przedsiębiorczość międzynarodowa / Rafał Morawczyński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050194] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : przy współpr. z Deloitte, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Kompendium wiedzy o handlu / red. nauk. Maria Sławińska ; aut. Barbara Borusiak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych : aspekty polityczno-gospodarcze / red. nauk. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-002809] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Economic sanctions reconsidered / Gary Clyde Hufbauer [et al.] ; Peterson Institute for International Economic. Edition: 3rd ed.Publisher: Washington : Peter G. Peterson Institute for International Economics, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha