Your search returned 289 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wizja sprawiedliwej globalizacji : propozycje usprawnień / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Adam Szeworski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-061769] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Globalizacja : więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka : z perspektywy nowej struktury ładu światowego / Władysław Misiak. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-061771] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Klastry na świecie : studia przypadków / Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska, Joanna Fila. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057647] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej / Eugeniusz Maciej Pluciński ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : "Scholar" : Fundacja Studiów Międzynarodowych , 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lexus i drzewo oliwne : zrozumieć globalizację / Thomas L. Friedman ; przeł. Tomasz Hornowski. Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) w stosunkach Unia Europejska - grupa państw AKP / Katarzyna Kołodziejczyk ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Eksport polskich przedsiębiorstw na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw - szanse i bariery / red. nauk. Małgorzata Poniatowska-Jaksch. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065960] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji : podejście sieciowe / red. nauk. Krzysztof Fonfara ; [aut. Krzysztof Fonfara et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065967] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Jacek Białek, Adam Oleksiuk. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066154] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091635] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków / red. nauk. Beata Stępień ; aut. Roman Andrzejewski [et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113174] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Pomoc rozwojowa : teoria i polityka / Dominik Kopiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-096622] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Europejska polityka rozwojowa : organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się / Paweł Bagiński. Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-083691] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Biznes międzynarodowy / Jan Rymarczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-084480] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10) : doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Edward Molendowski. Publisher: Kraków ; Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Nowoczesne techniki sprzedaży : metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami / Charles M. Futrell ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Other title: ABC's of relationship selling.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Problemy regionalizmu i globalizacji / pod red. Jana Rymarczyka, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093391] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Niemcy wobec TTIP : uwarunkowania, interesy, obawy / Konrad Popławski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2015. Other title: Germany's stance on the TTIP : background, interests and concerns.Availability: Copies available for loan: [M-077119] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym = Risk management in foreign trade / Tadeusz Teofil Kaczmarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Other title: Risk management in foreign trade.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111847] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Nowe procesy w gospodarce światowej : wnioski dla Polski / redakcja naukowa Adam Budnikowski, Andżelika Kuźnar. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-109801] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
An advanced guide to trade policy analysis : the structural gravity mode / Yoto V. Yotov, Roberta Piermartini, José-Antonio Monteiro, and Mario Larch. Publisher: [Geneva] : World Trade Organization ; New York : United Nations, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Partnerstwo Transatlantyckie : wnioski dla Polski / redakcja naukowa Elżbieta Czarny, Magdalena Słok-Wódkowska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105170] (5).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Knowledge, economy, society : global and regional challenges of the 21st century economy / ed. by Paweł Lula, Bogusz Mikuła, Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. Publisher: Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Handel zagraniczny : organizacja i technika / redakcja naukowa Jan Rymarczyk ; autorzy Franciszek Adamczuk, Sebastian Bobowski, Mariusz Chrzan, Małgorzata Domiter, Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Wawrzyniec Michalczyk, Elżbieta Mirecka, Jan Rymarczyk, Jerzy Rymarczyk, Przemysław Skulski, Marta Wincewicz-Bosy. Edition: Wyd. 6 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2017. Availability: Copies available for loan: [M-105747] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
International economics : theory and policy / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz. Edition: 10th ed. Global ed.Publisher: Boston [etc.] : Pearson, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-106105] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Socio-economic potential on the Polish-Ukrainian border / Krzysztof Rejman, Vasyl Kravciv (ed.) ; The Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine in Lviv, Association of Polish-Ukrainian Institute in Jaroslaw. Publisher: Jarosław ; Lwów : Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Unia Europejska w systemie handlu międzynarodowego WTO / Zdzisław W. Puślecki, Joanna Skrzypczyńska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej / Grzegorz Mazur. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (2).
Ekonomia międzynarodowa / Adam Budnikowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (2).
Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfiku / pod red. nauk. Bogusławy Skulskiej ; [aut. poszczególnych rozdz. Sebastian Bobowski et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha