Your search returned 289 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią : wybrane aspekty / red. nauk. Danuta Karnowska, Maria Ewa Szatlach. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym : dynamika i struktura obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-098139] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marta Götz. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093264] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Private labels, brands and competition policy : the chaniging landscape of retail competition / ed. by Ariel Ezrachi, Ulf Bernitz. Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. Other title: Chaniging landscape of retail competition.Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
The role of law and ethics in the globalized economy / Joseph Straus (ed.). Publisher: Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2009. Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Islamskie instrumenty finansowe / Mateusz A. Bonca. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Podstawy e-biznesu / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku / red. nauk. Ewa Latoszek. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej / red. nauk. Maciej Bałtowski, Henryk Ponikowski. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych : handel, polityka, prawa człowieka / pod red. Agnieszki Pawłowskiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063298] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej / Józef Misala. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091883] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Rosja : ambicje i możliwości w XXI wieku / red. Kazimierz Albin Kłosiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-092636] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Handel zagraniczny na rynku zbóż i ryżu / Agencja Rynku Rolnego. Publisher: Warszawa : Agencja Rynku Rolnego, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Handel zagraniczny towarami przetworzonymi non-aneks I / Agencja Rynku Rolnego. Publisher: Warszawa : Agencja Rynku Rolnego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
On the measurement of technological progress across countries / Jakub Growiec. Publisher: Warsaw : National Bank of Poland. Education and Publishing Department, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się / Eugeniusz Najlepszy, Konrad Sobański. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Kompendium wiedzy o konkurencyjności / red. nauk.: Marian Gorynia, Ewa Łaźniewska ; aut.: Marian Gorynia [et al.]. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066598] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad : (wersja polsko-angielska) / pod red. Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel. Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Polityka konsumencka na lata 2010-2013 / Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
E-commerce : proste odpowiedzi na trudne pytania / Tomasz Karwatka, Dawid Sadulski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Międzynarodowy handel rolny : teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju / Karolina Pawlak, Walenty Poczta. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ochrona bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej / Alexander J. Bělohlávek. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo "Wokół nas", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej / Krystyna Bobińska ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Key Text : Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : gospodarcze wyzwania XXI wieku / Adam Oleksiuk, Mykola Vashchenko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Chiny światowym hegemonem? / Antoine Brunet, Jean-Paul Guichard ; przeł. Andrzej Bilik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, 2011. Other title: Visée hégémonique de la China.Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwo Fachowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk.: Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu : teoria i praktyka / Agnieszka Kłysik-Uryszek. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha