Your search returned 63 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. T. 1- / Robert Patterson ; [tł. Krzysztof Kajetanowicz, Karol Sijka, Paweł Granicki]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2011-. Other title: Compendium of banking in Polish & English.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (6).
Bankowość i podstawy rynku finansowego : wykłady i ćwiczenia / Stanisław Miedziak. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Kryzysy bankowe : przyczyny i rozwiązania : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej ; Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Europejski System Banków Centralnych / [aut. Tomasz Ciszak et al.]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / pod red. Ryszarda Szewczyka ; [aut.: Aleksandra Kaczor et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Współczesna bankowość. T. 1 / red. nauk. Małgorzata Zaleska. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Instytucje i usługi bankowe w opinii właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw / Andrzej Sołoma. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość detaliczna w Polsce / Janina Harasim. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polityka makroostrożnościowa banku centralnego / Anna Dobrzańska. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ryzyko w działalności banków komercyjnych : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Stacharskiej-Targosz ; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Strategie banków w Europie / Joachim von Köppen ; [tł.: Eugeniusz Gostomski, Piotr Kuropatwiński, Zbigniew Rudasz]. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 1999. Other title: Bankstretegie und Bankpolitik in Europa.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
E-commerce, e-banking : wyzwania globalizacji / Włodzimierz Szpringer. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku / Robert Patterson ; [tł. Paweł Granicki et al.] ; PricewaterhouseCoopers. Edition: [Ed. 2].Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ekonomika i finanse banku komercyjnego / Włodzimierz Wąsowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007095] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość : podręcznik akademicki / praca pod red. Władysława L. Jaworskiego i Zofii Zawadzkiej ; aut. Ireneusz Badowski [et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktual. i rozsz.Publisher: Warszawa : Poltext, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Banki : rynek, operacje, polityka / Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński. Edition: Wyd. 10 rozsz. i zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Banki na rynkach kapitałowych / Elżbieta Ostrowska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007115] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji : (bilans zamknięcia okresu przedakcesyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej) / Alfred Janc. Publisher: Warszawa : "Twigger", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podstawy bankowości z zadaniami / Zbigniew Dobosiewicz, Katarzyna Marton-Gadoś. Edition: Wyd. 4, uaktualnione i uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007118] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Outsourcing w działalności bankowej / Marcin Olszak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003772] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Bankowość hipoteczna / Agnieszka Gąsowska. Publisher: Warszawa : "Poltext", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-077265] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego / Paulina Sotomska-Krzysztofik, Olga Szczepańska. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Specyfika ryzyka bankowości elektronicznej / Jakub Henryk Górka. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość europejska / Władysław Baka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-051108] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Rachunkowość bankowa : podręcznik / Kira Jankowska, Kazimierz Baliński. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003201] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podstawy bankowości / Zbigniew Dobosiewicz. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Tajniki bankowości : podręcznik akademicki / Murray N. Rothbard ; przekł. Rafał Rudowski. Publisher: Warszawa : Fijorr Publishing, 2007. Other title: Mystery of banking.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podstawy bankowości : system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing / Jacek Grzywacz. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Difin, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047522] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Zawieszenie działalności banku : ocena dopuszczalności zawieszenia działalności banku w oparciu o niezrewidowany przez audytora bilans tego banku / Konrad Kohutek ; Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Warszawa : Twigger, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-101945] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Nowoczesna bankowość / Shelagh Heffernan ; tł. Joanna Horowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).

Powered by Koha