Your search returned 54 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bankowość i podstawy rynku finansowego : wykłady i ćwiczenia / Stanisław Miedziak. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Euro a integracja europejskich rynków finansowych / Ireneusz Pszczółka. Publisher: Warszawa : "CeDeWu", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość elektroniczna : istota-stan-perspektywy / Michał Polasik. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Zamknięte fundusze inwestycyjne / Dorota Krupa. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Fundusze inwestycyjne : prawna ochrona interesu uczestników / Jarosław Kropiwnicki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Fundusze inwestycyjne : rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności / Dawid Dawidowicz. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość detaliczna w Polsce / Janina Harasim. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bank jako instytucja zaufania publicznego : gwarancje prawne i instytucjonalne / Emil Radziszewski. Edition: Stan prawny na dzień 30 września 2013 r. z uwzględnieniem aktów prawnych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Elektroniczne instrumenty płatnicze / Jacek Masiota. Publisher: Bydgoszcz ; Poznań : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polska a euro : szanse i wyzwania / praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego ; [aut. Stanisław Miklaszewski et al. ; Friedrich Naumann Stiftung]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji / Witold Pochmara, Artur Zapała ; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Edition: Wyd. 2 zaktual., stan prawny na dzień 1 września 2004 roku.Publisher: Warszawa : KPWG, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość : podręcznik akademicki / praca pod red. Władysława L. Jaworskiego i Zofii Zawadzkiej ; aut. Ireneusz Badowski [et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktual. i rozsz.Publisher: Warszawa : Poltext, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Optymalna ścieżka do euro / Witold M. Orłowski. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Kiedy euro zastąpi złotego? / Ryszard Moskal. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-064550] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Banki : rynek, operacje, polityka / Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński. Edition: Wyd. 10 rozsz. i zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Banki na rynkach kapitałowych / Elżbieta Ostrowska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007115] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Outsourcing w działalności bankowej / Marcin Olszak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003772] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Bankowość hipoteczna / Agnieszka Gąsowska. Publisher: Warszawa : "Poltext", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-077265] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Pochodne instrumenty finansowe : aspekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. Publisher: Warszawa : "Difin", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-068020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Nowe usługi finansowe / Katarzyna Gabryelczyk (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075479] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podstawy bankowości / Zbigniew Dobosiewicz. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Obligacje komunalne / Adam Wacławczyk. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-041330] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podstawy bankowości : system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing / Jacek Grzywacz. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Difin, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047522] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Zawieszenie działalności banku : ocena dopuszczalności zawieszenia działalności banku w oparciu o niezrewidowany przez audytora bilans tego banku / Konrad Kohutek ; Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Warszawa : Twigger, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-101945] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro / Marzena Sobol. Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050696] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Obligacje komunalne : instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego / Grażyna Kozuń-Cieślak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-050890] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polska w strefie euro / Michał Pronobis. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Współczesna bankowość. T. 1 / red. nauk. Małgorzata Zaleska. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Przekształcenia rynku finansowego w Polsce. 1, Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania / pod red. Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego ; [aut. Roman Asyngier et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Other title: Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Jerzy Węcławski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).

Powered by Koha