Your search returned 163 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne / Barbara Jawdosiuk, Krzysztof Rożko. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066208] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym : dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty / Irena Pyka. Publisher: Warszawa : C. H. Beck , 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Central bank's macroeconomic projections and learning / Giuseppe Ferrero, Alessandro Secchi. Publisher: Warsaw : National Bank of Poland. Education and Publishing Department, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość / Zbigniew Dobosiewicz. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-078800] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe / pod red. nauk. Piotra Masiukiewicza. Edition: Wyd. 2 uaktualnione i poszerz.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Strategie rozszerzenia strefy euro / Marta Wajda-Lichy, Marek A. Dąbrowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Polityka pieniężna i walutowa w zarysie / Thomas Apolte. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Renta emisyjna i gospodarka finansowa banku centralnego / Jacek Cukrowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Optymalny podział kapitału w funduszach emerytalnych / Leszek Saturnin Zaremba ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ostatnie lata euro : raport o walucie, której nie chcieli Niemcy / Bruno Bandulet. Publisher: Kobierzyce : Wydawnictwo "Wektory", cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Integracja monetarna : wyzwania dla Polski / Jakub Borowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Wiarygodność banku centralnego / Joanna Mackiewicz-Łyziak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ekspansja rynku usług finansowych w układzie instytucjonalnym / red. nauk. Dorota Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Instytucje i usługi bankowe w opinii właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw / Andrzej Sołoma. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych / pod red. Marii Dębniewskiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające / Dominic Bennett ; [przeł. Jacek Juda, Szymon Wysocki]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. Other title: Managing foreign exchange risk.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Forecasting the Polish zloty with non-linear models / Michał Rubaszek, Paweł Skrzypczyński, Grzegorz Koloch. Publisher: Warsaw : National Bank of Poland. Economic Institute, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość międzynarodowa : próba nowego podejścia / Oskar Kowalewski. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej / Dorota Wojtczak. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Filozofia pieniądza / Georg Simmel ; przeł. i wstępem opatrzył Andrzej Przyłębski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
BIZ a euro w Polsce / Zbigniew Binek. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. Other title: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a euro w Polsce | Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wprowadzenie euro w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Wojny walutowe : nadejście kolejnego globalnego kryzysu / James Rickards ; [tł. Michał Lipa]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego / pod red. Piotra Karpusia, Jerzego Węcławskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Hipoteczny pieniądz bankowy / Bogusław Półtorak. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość detaliczna w Polsce / Janina Harasim. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podręcznik do bankowości : rynki, regulacje, usługi / Wiktor Patena, Wiktor Cwynar. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090500] (4).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Zabezpieczenia w bankowości : aspekty prawne i wymogi regulacyjne / Jan Koleśnik, Maciej Rewieński. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Unia bankowa / red. nauk. Małgorzata Zaleska. Publisher: Warszawa : Difin, copyright © 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090882] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Banki w warunkach niestabilnej gospodarki / red. nauk. Marta Wiśniewska. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Inwestor jednosesyjny : day trading: systemy inwestycyjne, strategie, wskaźniki i metody analityczne / Jake Bernstein ; przeł. Tomasz Słupek. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Other title: Compleat day trader.Availability: Copies available for loan: [M-093884] (7).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).

Powered by Koha