Your search returned 164 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Outsourcing w działalności bankowej / Marcin Olszak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003772] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Euro - nowy pieniądz / Leokadia Oręziak. Edition: Wyd. 2 popr. i uaktual., dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. Online Access: Dostęp dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK.pl Availability: Copies available for loan: [M-075143] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
  Checked out (1).
Bankowość hipoteczna / Agnieszka Gąsowska. Publisher: Warszawa : "Poltext", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-077265] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Pochodne instrumenty finansowe : aspekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. Publisher: Warszawa : "Difin", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-068020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Nowe usługi finansowe / Katarzyna Gabryelczyk (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075479] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego / Paulina Sotomska-Krzysztofik, Olga Szczepańska. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Performance attribution dla portfeli dłużnych papierów wartościowych / Ewa Szafarczyk. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Specyfika ryzyka bankowości elektronicznej / Jakub Henryk Górka. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Europejski System Banków Centralnych / [aut. Tomasz Ciszak et al.]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Banki spółdzielcze w Polsce / Komisja Nadzoru Bankowego ; [oprac. pod red.: Dawida Strumińskiego, Dariusza Twardowskiego]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podręcznik do bankowości : rynki, regulacje, usługi / Wiktor Cwynar, Wiktor Patena. Publisher: Kraków : Oficyna : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059436] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Jak inwestować w Unii Europejskiej / Marta Majcher, Piotr Maziarek. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce / Agnieszka Mikos. Edition: [Stan prawny na dzień 1.4.2006 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-066766] (4).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Unia monetarna : teoria i polityka / Sławoimr I. Bukowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Rachunkowość bankowa : podręcznik / Kira Jankowska, Kazimierz Baliński. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003201] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podstawy bankowości / Zbigniew Dobosiewicz. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Tajniki bankowości : podręcznik akademicki / Murray N. Rothbard ; przekł. Rafał Rudowski. Publisher: Warszawa : Fijorr Publishing, 2007. Other title: Mystery of banking.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Rynek walutowy i pieniężny : wprowadzenie / Reuters ; przeł. Renata Kucharska ; [red. Ewa Ressel]. Publisher: Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Other title: Introduction to foreign.Availability: Copies available for loan: [M-007000] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Obligacje komunalne / Adam Wacławczyk. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-041330] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podstawy bankowości : system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing / Jacek Grzywacz. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Difin, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047522] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Strefa euro : perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej / Sławomir I. Bukowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055802] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Strefa euro : wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro / Bogumiła Mucha-Leszko. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Zawieszenie działalności banku : ocena dopuszczalności zawieszenia działalności banku w oparciu o niezrewidowany przez audytora bilans tego banku / Konrad Kohutek ; Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Warszawa : Twigger, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-101945] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
E jak euro: waluta nowej Europy / Joanna Królak-Werwińska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów konwergencji / Joanna Wolszczak-Derlacz. Publisher: Warszawa : CeDeWu - Wydawnictwa Fachowe, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Euro a integracja europejskich rynków finansowych / Ireneusz Pszczółka. Publisher: Warszawa : "CeDeWu", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość elektroniczna : istota-stan-perspektywy / Michał Polasik. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro / Marzena Sobol. Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050696] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej / Anna Jurkowska-Zeidler. Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091135] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca : zastosowanie oraz perspektywy rozwoju w kraju i za granicą / Grzegorz Abram. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003760] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).

Powered by Koha