Your search returned 163 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bankowość wczoraj i dziś / Małgorzata Białas, Zbigniew Mazur. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-094376] (4).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
  Checked out (3).
Private banking : istota, koncepcja, funkcjonowanie / Leszek Dziawgo. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Problemy współczesnej bankowości : zagadnienia prawne / red. nauk. Wojciech Góralczyk ; [aut.] Małgorzata Burzyńska [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
  Checked out (1).
Różne oblicza zarządzania ryzykiem / red. nauk. Juliusz Kotyński. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
The great investors : lessons on investing from master traders : [Benjamin Graham, Anthony Bolton, John Templeton, Charles Munger, Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, Philip Fisher] / Glen Arnold. Publisher: Harlow [etc.] : Financial Times/Prentice Hall is an imprint of Pearson Education Limited, cop. 2011. Other title: Lessons on investing from master traders.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Europejska unia bankowa / redaktor naukowy Małgorzata Zaleska. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-098324] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
An introduction to banking : liquidity risk and asset-liability management / Moorad Choudhry. Publisher: Chichester : John Wiley & Sons, 2011. Other title: Liquidity risk and asset-liability management.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
The euro at ten : the next global currency? / Jean Pisani-Ferry & Adam S. Posen. Publisher: Washington : Peterson Institute for International Economics Bruegel, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy] : praca zbiorowa. 4 / pod redakcją naukową Stanisława Owsiaka. Publisher: Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Why stricter rules threaten the eurozone / Simon Tilford and Philip Whyte. Publisher: London : Centre for European Reform, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bank jako instytucja zaufania publicznego : gwarancje prawne i instytucjonalne / Emil Radziszewski. Edition: Stan prawny na dzień 30 września 2013 r. z uwzględnieniem aktów prawnych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej : przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną / Mateusz Górnisiewicz, Radosław Obczyński, Mariusz Pstruś. Edition: Stan prawny na dzień: 15 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Elektroniczne metody płatności : istota, rozwój, prognoza / Bartłomiej Chinowski. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Niebezpieczne związki : pieniądze i władza w świecie nowożytnym 1700-2000 / Niall Ferguson ; przełożył Wojciech Tyszka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099068] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Etyka produkcji pieniądza / Jörg Guido Hülsmann ; [tł. Paweł Kot]. Publisher: Warszawa : Instytut Ludwiga von Misesa, 2014. Other title: Ethics of money production.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego / Aleksandra Nocoń ; [recenzent Janina Harasim]. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Potęga pieniądza : finansowa historia świata / Niall Ferguson ; przeł. Tomasz Kunz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. Other title: Finansowa historia świata.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Alternative assets : investments for a post-crisis world / Guy Fraser-Sampson. Publisher: Chichester : Wiley, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polityka makroostrożnościowa banku centralnego / Anna Dobrzańska. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw / [red. merytoryczna Jolanta Adamiec] ; Biuro Analiz Sejmowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki / Joanna Świderska, Tamara Galbarczyk, Monika Klimontowicz, Katarzyna Marczyńska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Przeobrażenia systemu bankowego w kontekście utworzenia unii bankowej / Paweł Sitek. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Strefa euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego : między wizją a realiami / Władysława Jastrzębska, Magdalena Cyrek, Ryszard Kata, Małgorzata Wosiek. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Współczesne waluty międzynarodowe / Ireneusz Pszczółka. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym / Piotr Łasak. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Artur Pollok. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość europejska / Władysław Baka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-051108] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Fundusze inwestycyjne : rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność / Katarzyna Gabryelczyk. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059188] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Obligacje komunalne : instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego / Grażyna Kozuń-Cieślak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-050890] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym / Paweł Matkowski. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).

Powered by Koha