Your search returned 55 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nowe usługi finansowe / Katarzyna Gabryelczyk (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075479] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość / Zbigniew Dobosiewicz. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-078800] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Europejska unia bankowa / redaktor naukowy Małgorzata Zaleska. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-098324] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Euro a międzynarodowy system walutowy / Paweł Kowalewski. Publisher: Warszawa : Twigger, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080555] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Euro : wspólna waluta / red. nauk. Paul Temperton ; [tł. Marek Albigowski, Jarosław Neneman]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Felberg SJA, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-048353] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Zarządzanie ryzykiem : podstawowe zagadnienia / Waldemar Tarczyński, Magdalena Mojsiewicz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-079544] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ekonomika i finanse banku komercyjnego / Włodzimierz Wąsowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007095] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Wprowadzenie wspólnej waluty w Unii Europejskiej : problemy bieżące i wyzwania / Mariusz Gasztoł. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych - DSiPPZ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086272] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Kampania informacyjna na rzecz euro jako przykład dla strategii promocji Unii Europejskiej w Polsce / Joanna Sterzyńska. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-063452] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Kiedy euro zastąpi złotego? / Ryszard Moskal. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-064550] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Banki : rynek, operacje, polityka / Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński. Edition: Wyd. 10 rozsz. i zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Banki na rynkach kapitałowych / Elżbieta Ostrowska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007115] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji : (bilans zamknięcia okresu przedakcesyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej) / Alfred Janc. Publisher: Warszawa : "Twigger", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podstawy bankowości z zadaniami / Zbigniew Dobosiewicz, Katarzyna Marton-Gadoś. Edition: Wyd. 4, uaktualnione i uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007118] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Outsourcing w działalności bankowej / Marcin Olszak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003772] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Bankowość hipoteczna / Agnieszka Gąsowska. Publisher: Warszawa : "Poltext", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-077265] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Pochodne instrumenty finansowe : aspekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. Publisher: Warszawa : "Difin", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-068020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podręcznik do bankowości : rynki, regulacje, usługi / Wiktor Cwynar, Wiktor Patena. Publisher: Kraków : Oficyna : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059436] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość europejska / Władysław Baka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-051108] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Rachunkowość bankowa : podręcznik / Kira Jankowska, Kazimierz Baliński. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003201] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Rynek walutowy i pieniężny : wprowadzenie / Reuters ; przeł. Renata Kucharska ; [red. Ewa Ressel]. Publisher: Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Other title: Introduction to foreign.Availability: Copies available for loan: [M-007000] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Obligacje komunalne / Adam Wacławczyk. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-041330] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podstawy bankowości : system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing / Jacek Grzywacz. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Difin, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047522] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Strefa euro : perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej / Sławomir I. Bukowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055802] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Lists:
Zawieszenie działalności banku : ocena dopuszczalności zawieszenia działalności banku w oparciu o niezrewidowany przez audytora bilans tego banku / Konrad Kohutek ; Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Warszawa : Twigger, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-101945] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro / Marzena Sobol. Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050696] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej / Anna Jurkowska-Zeidler. Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091135] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca : zastosowanie oraz perspektywy rozwoju w kraju i za granicą / Grzegorz Abram. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003760] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Fundusze inwestycyjne : rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność / Katarzyna Gabryelczyk. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059188] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Obligacje komunalne : instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego / Grażyna Kozuń-Cieślak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-050890] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).

Powered by Koha