Your search returned 26 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Stosowanie prawa podatkowego / Ryszard Mastalski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061742] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw / Paweł Selera. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090978] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika : zasada prawa podatkowego / Adam Mariański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-108293] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana : zmiana oficjalnego stanowiska organu władzy publicznej lub organizacji międzynarodowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego i celnego / Wojciech Morawski. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce / Krzysztof Teszner. Edition: Stan prawny na 1 października 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych / Anna Maria Panasiuk. Edition: Stan prawny na 1 października 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Kontrola podatkowa, skarbowa i celna : wyzwania teorii i praktyki / red. nauk. Przemysław Malinowski, Tomasz Nowak, Aleksandra Sędkowska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatki a etyka / Andrzej Gomułowicz. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe / Dariusz Strzelec. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business : Grzegorz Jarecki, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku / Paweł Borszowski. Edition: Stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090981] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Porozumienia w prawie podatkowym : horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej / Adam Nita. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX - a Wolter Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym : teoretyczne modele racjonalnych rejestrów prowadzonych przez organy podatkowe / Beata Rogalska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Rzetelny proces podatkowy / Artur Mudrecki. Edition: Stan prawny na 31 marca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym / Michał Wilk ; [recenzent Andrzej Gomułowicz]. Edition: Stan prawny na 1 marca 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej / Ziemowit Kukulski. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawnopodatkowe skutki wadliwości czynności cywilnoprawnych : problematyka przedmiotu opodatkowania / Krzysztof Radzikowski. Edition: Stan prawny na 1 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce / Przemysław Stolarski. Edition: Stan prawny na 1stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawna formuła kosztu podatkowego / Andrzej Gomułowicz. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości / Ryszard Strzelczyk. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie / Ryszard Mastalski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw / Wojciech Sztuba. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Nowelizacja ordynacji podatkowej : zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. / redakcja naukowa Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski ; [autorzy] Bogumił Brzeziński, Hanna Filipczyk, Tomasz Janicki, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Marian Masternak, Wojciech Morawski, Adam Nita, Agnieszka Olesińska, Janusz Orłowski, Ewa Prejs, Jowita Pustuł. Edition: Stan prawny na 1 maja 2016 r. z uwzględnieniem zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649 z późn. zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy : ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania / Aleksander Słysz. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym / Paweł Borszowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Dobrosława Antonów. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090975] (4).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Dariusz Gibasiewicz. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).

Powered by Koha