Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Źródła informacji o nieruchomościach / Stanisław Belniak, Maciej Wierzchowski : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Publisher: Tarnów : Wydaw. MWSE, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Jak kupić nieruchomość ? : lokal, działka, nieruchomość : poradnik / [materiały zebrał i oprac. Mieczysław Cyran, Agnieszka Michalak] ; Instytut Doradztwa Majątkowego. Publisher: Warszawa : IDM, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi : praca zbiorowa / pod red. Iwony Foryś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Poltext", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Plany zarządzania nieruchomościami / Andrzej Sobczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Poltext", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Polski rynek nieruchomości : bilans otwarcia po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Leszek Kałkowski ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości / pod red. Radosława Wiśniewskiego ; [aut. Artur Janowski et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców : aspekty prawne i negocjacyjne / [aut. publ. Cezary Herma et al.]. Publisher: Warszawa : UKIE, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-100738] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / Artur Śliwiński. Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-078730] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Tarnowski rynek nieruchomości : konferencja w Tarnowie 20 czerwca 2002 r. : materiały / [red. Maria Tłustochowska ; przekł. streszczeń na jęz. ang. Katarzyna Tarnawska] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń. Publisher: Tarnów : Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Nieruchomość a rynek / Ewa Kucharska-Stasiak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Pozyskanie funduszy unijnych przez wspólnoty mieszkaniowe : rewitalizacja miast, procedury, uchwały, umowy, wytyczne do wniosku / Maciej Tertelis. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: Pozyskiwanie funduszy unijnych przez wspólnoty mieszkaniowe.Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Ewidencja gruntów, budynków i sieci uzbrojenia terenu / pod red. Andrzeja Hopfera. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Pośrednik na rynku nieruchomości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Brzezińskiego ; aut. książki Zbigniew Brzeziński [et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane i uzup.Publisher: Warszawa : Poltext, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-038786] (3).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Inwestowanie w nieruchomości : praca zbiorowa / napisana pod kier. Ewy Kucharskiej-Stasiak ; [aut. Ewa Kucharska-Stasiak et al.] ; Instytut Nieruchomości "Valor". Publisher: [Łódź] : IN "Valor", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-068416] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Zachodnie rynki nieruchomości / pod red. nauk. Ewy Kucharskiej-Stasiak. Publisher: Warszawa : Twigger, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Obrót nieruchomościami : wzory umów z objaśnieniami / Sławomir Jamróg, Witold Kapusta. Publisher: Kraków : Centrum Prawne - Wydaw. : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Vademecum zarządcy nieruchomości / pod red. Władysława J. Brzeskiego ; aut. Władysław J. Brzeski [et al.]. Edition: Wyd. 2, zm. i uzup.Publisher: Kraków : Krakowski Instytut Nieruchomości : przy współpr. Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-075847] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Rynek nieruchomości i jego podmioty / red. nauk. Elżbieta Gołąbeska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Sprzedaż nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami / Rafał Padrak. Edition: Stan prawny na 1 maja 2005 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.] Edition: Wyd. 2 uzup., poszerz. i popr., stan prawny na dzień 30 września 2008.Publisher: Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji : praca zbiorowa / pod red. Marka Bryxa ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082290] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi : aspekty prawne i organizacyjne / Ewa Bończak-Kucharczyk. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Podstawy zarządzania nieruchomościami / pod red. Marka Bryxa ; Tadeusz Brach [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Poltext, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084801] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Nieruchomość, kredyt, hipoteka : praca zbiorowa / pod red. Gabriela Główki ; [aut.: Magdalena Cicharska et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Plany zarządzania nieruchomościami : modele, metody, narzędzia / Andrzej Sobczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach / pod red. Wacława Baranowskiego ; aut. haseł Wacław Baranowski [et al.]. Publisher: Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości ; Kraków : Krakowski Instytut Nieruchomości, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-065959] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości / Henryk Gawron ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-065961] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania / red. nauk. Elżbieta Gołąbeska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082439] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych : analiza komparatywna efektywności / Marta Anastazja Wiśniewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Ewa Kucharska-Stasiak. Edition: Wydanie 1, 4 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, druk 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).

Powered by Koha