Your search returned 40 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityka regionalna Unii Europejskiej : zagadnienia prawno-finansowe / Maciej Rudnicki. Edition: Stan prawny na dzień 1 września 2000 r.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092292] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Jajugi ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Katedra Finansów i Rachunkowości. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju / Aleksandra Jewtuchowicz. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006881] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej / Dorota Czykier-Wierzba. Publisher: Warszawa : Twigger, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polityka regionalna UE i rola sektora finansowego w realizacji tej polityki w Polsce w latach 2004-2006 / Krzysztof Wąsowski. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat - Europa - Polska / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski ; aut. Eulalia Skawińska [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Innowacyjna gospodarka na peryferiach? / Tomasz Grzegorz Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Implementacja unijnej polityki regionalnej w Polsce / Joanna Szafran. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych : zarys problemu / Dariusz Waldziński. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego / Iwona Ładysz. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Other title: Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Region, regionalizacja, polityka regionalna : podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów zarządzania i gospodarki przestrzennej / Zbigniew Makieła. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Kierowanie rozwojem regionu / [red. nauk. Marian Stefański]. Publisher: Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji / Dorota Rynio. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Atrakcyjność inwestowania w regionach słabo rozwinętych / Mirosław Przygoda. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski / Jarosław Michał Nazarczuk. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Lists:
Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych : wnioski dla Polski / Tomasz Dorożyński. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; [teksty aut. Zbigniew Strzelecki et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich / red. Adam Wasilewski ; aut. Barbara Chmielewska [et. al] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku / Waldemar Sługocki ; [Uniwersytet Zielonogórski]. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-106173] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce : społeczeństwo - gospodarka - środowisko / red. nauk. Kazimierz Pająk, Jan Polcyn. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Województwo jako region europejski / Piotr Jankowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju : praca zbiorowa / pod redakcją Waldemara Sługockiego. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw / Anna Malina. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Europa regionów : tradycje i perspektywy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Bernadetty Nitschke. Publisher: Zielona Góra : [ s.n. ], 2002 ( Zielona Góra : Art-Druk). Availability: Copies available for loan: [M-006805] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Szafarze darów europejskich : kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach / Paweł Swianiewicz z Janem Herbstem, Martą Lackowską i Adamem Mielczarkiem. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Prawne problemy regionalizacji w Europie / pod red. Konrada Nowackiego i Roberta Russano. Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2008. Other title: Legal problems of regionalisation in Europe..Availability: Copies available for loan: [M-075122] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Regiony: Polska-Europa-świat / pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Katarzyny Dośpiał-Borysiak ; Uniwersytet Łódzki. Oddział Łódzki PTPN, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Komisja Badań nad Integracją Europy PAN. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ewaluacja polityki rozwoju regionu : metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego = (Evaluation fo regional development policy : methods, contexts and dimensions of sustainable development) / Krzysztof Malik. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2011. Other title: Evaluation of regional development policy : methods, contexts and dimensions os sustainable development.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku / Grzegorz Węcławowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk , 2006. Other title: Spatial organization of Poland at the beginning of the 21st century.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. = (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013). Cz. 1 / pod red. Anny Harańczyk. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2011. Other title: (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).

Powered by Koha