Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wymiar europejski Regionu Morza Bałtyckiego = (The European dimension of Baltic Sea Region) / pod red. Tomasza Parteki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Karju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2010. Other title: European dimension of Baltic Sea Region.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = (Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges) / pod red. Tadeusza Kudłacza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ewaluacja polityki rozwoju regionu : metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego = (Evaluation fo regional development policy : methods, contexts and dimensions of sustainable development) / Krzysztof Malik. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2011. Other title: Evaluation of regional development policy : methods, contexts and dimensions os sustainable development.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Miasta w polityce regionalnej Polski w latach 2007-2013 = (Cities in the Polish regional policy in the period 2007-2013) / Izabela Siekierska-Rosiak. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Cities in the Polish regional policy in the period 2007-2013.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Foresight regionalny i technologiczny : pierwsze doświadczenia polskich regionów = Regional and technological foresight : first experiences of Polish regions / pod red. Andrzeja Klasika, Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Regional and technological foresight first experiences of polish regions.Availability: Copies available for loan: [M-066191] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich = (Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development.Availability: Copies available for loan: [M-066193] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. = (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013). Cz. 1 / pod red. Anny Harańczyk. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2011. Other title: (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Miasto innowacyjne : wiedza - przedsiębiorczość - marketing = Innovative city : knowledge - enterprise - marketing / pod red. Zbigniewa Makieły i Andrzeja Szromnika. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Innovative city : knowledge - enterprise - marketing.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Metody badania konkurencyjności regionów = (Research methods of competitiveness of regions) / Urszula Bronisz. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2013. Other title: Research methods of competitiveness of regions.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych = (The conditions of and trends in developing the voivodships of Eastern Poland - underdeveloped regions) / Joanna Kudełko. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Conditions of and trends in developing the voivodships of Eastern Poland - underdeveloped regions.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony = (Regional and local economy and sustainable development) / pod red. Zbigniewa Strzeleckiego i Pauliny Legutko-Kobus. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2013. Other title: Regional and local economy and sustainable development.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej : stare problemy i nowe wyzwania : (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) = Development of rural areas in Poland and the EU cohesion policy : old problems and new challenges : (with particular regard to the Opolskie voivodeship) / pod red. Krystiana Heffnera ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Development of rural areas in Poland and the EU cohesion policy : old problems and new challenges : (with particular regard to the Opolskie voivodeship).Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych = (Regional development policy based on smart specialisations) / pod red. Krzysztofa Malika ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Regional development policy based on smart specialisations.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich : stare problemy i nowe wyzwania = UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014. Other title: UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Obszary wiejskie : wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość = (Rural areas : countryside expanse and population, social activity and enterpreneurship) / pod redakcją Krystiana Heffnera i Brygidy Klemens ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Rural areas : countryside expanse and population, social activity and enterpreneurship.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Specjalizacja regionalna - współczesne podejścia = (Regional Specialization - Towards New Approaches) / pod redakcją Andrzeja Klasika i Floriana Kuźnika. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Regional Specialization - Towards New Approaches.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Społeczno-ekonomiczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich = (Socio-economic dimension of innovations in rural areas) / pod red. Mirosława Biczkowskiego i Romana Rudnickiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Socio-economic dimension of innovations in rural areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych = (Innovativeness driven paths of less developed regions) / pod redakcją Wojciecha Dziemianowicza, Korneliusza Pylaka, Jacka Szlachty. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017. Other title: Innovativeness driven paths of less developed regions.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego : tom dedykowany pamięci profesora Zbigniewa Strzeleckiego = (Challenges for the regional development policy : in memory of professor Zbigniew Strzelecki) / pod redakcją Jacka Szlachty i Pauliny Legutko-Kobus. Edition: Wyd. I.Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017. Other title: Challenges for the regional development policy : in memory of professor Zbigniew Strzelecki.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).

Powered by Koha