Your search returned 71 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia : pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych. 4, Czynniki fizjologiczne / pod red. Danuty Koradeckiej. Publisher: Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia : pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych. 5, Czynniki psychologiczne i społeczne / pod red. nauk. Danuty Koradeckiej. Publisher: Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Systemy zatrudniania osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Tadeusz Majewski. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. Dział Wydawnictw, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne? : poradnik dla pracodawców / Tadeusz Majewski. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy / Iwona Poliwczak. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Metody badania pracy / Barbara Baraniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Ewa Rollnik-Sadowska. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Asystentka na europejskim rynku pracy / Halina Füchsel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Doradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Małgorzata Gawrycka, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2011. Other title: Kobiety na rynku pracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Stres pracy zmianowej : przyczyny, skutki, strategie przeciwdziałania / red. Irena Iskra-Golec [et al.]. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Kultura pracy / Zdzisław Wołk. Publisher: Sulechów : Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-049021] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Praca : utopia na co dzień / Ettore Gelpi ; [tł. Dariusz Wandzioch]. Publisher: Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. Other title: Lavoro.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-081081] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy : rzeczywistość lat 1990-1999 / red. Bożena Balcerzak-Paradowska ; Danuta Graniewska [et al.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Skórska. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Człowiek, praca, kultura : o kulturowym wymiarze pracy ludzkiej / Michał Michalski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Praca kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; Danuta Graniewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006829] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zawód z pasją : nauka, praca, kariera / Paweł Hebda, Jerzy Madejski. Publisher: Bielsko-Biała : Wydaw. Park, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047949] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
W trosce o pracę / [red. nauk. Stanisława Golinowska, red. rozdz. Michał Boni et al. ; aut. opracowań podstawowych Alina Baran et al.]. Publisher: Warszawa : Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, cop. 2004. Other title: Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2004.Availability: Copies available for loan: [M-006882] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Raport z badań kwestionariuszowych "Identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej" przeprowadzonych w ramach realizacji Partnerskiego Projektu "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" / aut. oprac. Piotr Radecki. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Other title: Identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej : raport z badań.Availability: Copies available for loan: [M-042778] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej : materiały konferencyjne, 30 maja 2007. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-049362] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Materiały szkoleniowe do cykli szkoleniowych prowadzonych przez Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną w ramach realizacji Projektu Partnerskiego pt.: "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych". Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Other title: Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych : materiały szkoleniowe.Availability: Copies available for loan: [M-007056] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych : raport / Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Publisher: Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - możliwości przełamywania barier zatrudnienia : materiały konferencyjne, 19 marca 2008 r. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. Other title: Materiały konferencyjne "Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - możliwości przełamywania barier zatrudnienia".Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych : raport z badań przeprowadzonych w ramach realizacji Partnerskiego Projektu "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" / oprac. Andrzej Barczyński, Piotr Radecki. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2008. Other title: Raport z badań "Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych".Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Perspektywy psychologii pracy / pod red. Małgorzaty Górnik-Durose i Barbary Kożusznik. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Postępowanie powypadkowe / pod red. Michała Abramowskiego. Edition: Stan prawny: maj 2009.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy : skutki dla życia rodzinnego i zawodowego / Dorota Głogosz. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Nieodpłatna praca kobiet : mity, realia, perspektywy / Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek, Bogusława Budrowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).

Powered by Koha