Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
"Aktywizacja społeczeństwa w walce z bezrobociem" : referaty i wystąpienia wygłoszone podczas konferencji w Rzeszowie, Gdańsku, Olsztynie i Warszawie / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska] ; Rzecznik Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Małgorzata Gawrycka, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2011. Other title: Kobiety na rynku pracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia / Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie ?? / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej. Publisher: Łódź : Instytut Socjologii UŁ, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006577] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Konferencja naukowa: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (9 kwiecień 2002 r.) / [oprac. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich]. Publisher: Warszawa : BRPO ; Łódź : Master, 2002. Other title: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | Konferencja "Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu".Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj ; [Fundacja Promocji Prawa Europejskiego]. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051502] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-051503] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Małgorzata Szylko-Skoczny ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Regionalne i lokalne rynki pracy : od dysproporcji do spójności / [aut. Ricardas Baubinas et al.] ; red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie strukturalne w Polsce / Barbara Ptaszyńska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech / Andrzej Adamczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006956] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu / Monika Wojdyło-Preisner. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-077390] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Adam P. Balcerzak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Skąd się bierze bezrobocie? / Wiktor Wojciechowski. Publisher: Warszawa : Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-059016] (4).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Tomasz Budnikowski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096709] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Interwencja społeczna - teoria i praktyka : na przykładzie projektu IW EQUAL "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia" / [red. nauk.: Jerzy B. Sobczak, Dorota Pawluś ; Equal]. Publisher: Kraków : Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski. Edition: Wyd. 1, 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066770] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego na obszarach wiejskich / Barbara Frątczak-Rudnicka. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach wiejskich / [oprac. zespół w składzie Edyta Łaszkiewicz, Joanna Stopolska, Michał Mackiewicz] ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy w sektorze usług na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego / Barbara Frątczak-Rudnicka. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Bezrobocie - między diagnozą a działaniem / Łukasz Arendt [et al.]. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, [2012]. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych : w poszukiwaniu metody / pod redakcją naukową Małgorzaty Rosalskiej i Anny Wawrzonek. Publisher: Wrocław ; Poznań : Fundacja Familijny Poznań, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-098646] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rynek pracy w Małopolsce 2013 / Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Publisher: Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. Edition: Wyd. 2 uaktualnione i poszerz.Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Jules Gazon ; z jęz. fr. tł. Krzysztof Malaga. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Ni chômage, ni assistance.Availability: Copies available for loan: [M-066769] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:

Powered by Koha