Your search returned 138 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Determinanty kształcenia kadr dla potrzeb regionu / Kazimiera Atamańczuk, Roman Przybyszewski. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Badanie rynku wynagrodzeń : problemy metodologiczne / Marta Juchnowicz (red.). Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne? : poradnik dla pracodawców / Tadeusz Majewski. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Szkolny doradca zawodowy - fakt czy mit we współczesnej szkole : materiały III konferencji naukowej odbytej 11 grudnia 2007 r. w Lublinie / red.: Emilia Żerel, Małgorzata Jedynak. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy / [aut. oprac. Iwona Mąkolska et al.]. Publisher: Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim : (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy) / Romuald Jończy (red.), Sabina Kubiciel. Publisher: Opole : Pro Media, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Migranci na polskim rynku pracy : rzeczywistość, problemy, wyzwania / pod red. Witolda Klausa. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rynek pracy województwa śląskiego / Anna Nehring [et al.]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Rynek pracy w regionie Polski Wschodniej / Katarzyna Kucab-Bąk. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych / Grażyna Spytek-Bandurska ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Doradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Employee and flexible forms of employment : a theoretical analysis and empirical studies / Małgorzata Dobrowolska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Integracja elastycznych 50+ / pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej. Publisher: Katowice : KMB Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia / Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Telepraca - instruktaż zatrudniania : wzór regulaminu i dokumentacja telepracy / Piotr Ciborski. Publisher: Gdańsk ; Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stępniaka. Publisher: Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkowstwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-096801] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
  Checked out (1).
Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie ?? / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej. Publisher: Łódź : Instytut Socjologii UŁ, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Konferencja naukowa: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (9 kwiecień 2002 r.) / [oprac. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich]. Publisher: Warszawa : BRPO ; Łódź : Master, 2002. Other title: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | Konferencja "Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu".Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Rynek pracy w Polsce : recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze / Rafał Drozdowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / Stanisława Borkowska (red.) ; [aut.] Stanisława Borkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy : rzeczywistość lat 1990-1999 / red. Bożena Balcerzak-Paradowska ; Danuta Graniewska [et al.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce / Agnieszka Chłoń, Maciej Grabowski. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj ; [Fundacja Promocji Prawa Europejskiego]. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051502] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Skórska. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Praca kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; Danuta Graniewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006829] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Album wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce : wysokość i relacje płac według zawodów, koszty pracy, płace w sektorze publicznym i prywatnym / Zofia Jacukowicz. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006828] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Czas pracy w przedsiębiorstwie : wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników / Helena Strzemińska (red.), Halina Ćwirko, Maria Gasińska, Lucyna Machol-Zajda. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047879] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-051503] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Małgorzata Szylko-Skoczny ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:

Powered by Koha