Your search returned 83 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie ?? / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej. Publisher: Łódź : Instytut Socjologii UŁ, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Kultura pracy / Zdzisław Wołk. Publisher: Sulechów : Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-049021] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-081081] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj ; [Fundacja Promocji Prawa Europejskiego]. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051502] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Praca kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; Danuta Graniewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006829] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Album wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce : wysokość i relacje płac według zawodów, koszty pracy, płace w sektorze publicznym i prywatnym / Zofia Jacukowicz. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006828] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Czas pracy w przedsiębiorstwie : wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników / Helena Strzemińska (red.), Halina Ćwirko, Maria Gasińska, Lucyna Machol-Zajda. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047879] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zarządzanie zasobami czasu pracy : doświadczenia krajów europejskich / Helena Strzemińska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047880] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-051503] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Nowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności : praktyczny przewodnik : Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Zawodowego, klucze przejścia pomiędzy klasyfikacjami, indeksy alfabetyczne zawodów, nazwy zawodów na rynku pracy / Krystyna Lelińska, Maciej Gruza, Jerzy Stahl. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006827] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zawód z pasją : nauka, praca, kariera / Paweł Hebda, Jerzy Madejski. Publisher: Bielsko-Biała : Wydaw. Park, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047949] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Mobbing : patologia zarządzania personelem / Agata Bechowska-Gebhardt, Tadeusz Stalewski. Publisher: Warszawa : Difin, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006862] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Małgorzata Szylko-Skoczny ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego,. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Jak wygrać z mobbingiem? / Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Przemysław Banasik. Publisher: Gdańsk : Scientific Publishing Group, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006865] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Jak pisać skutecznie / Andrzej Wiszniewski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Videograf II, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006867] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Jak efektywnie poszukiwać pracy : wykorzystanie metody firmy Monster / Jeff Taylor, Doug Hardy ; przeł. Jacek Kardaszewski. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006866] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Jak pisać CV i list motywacyjny : praktyczny poradnik / [aut. Sylwia Sądowska]. Publisher: Warszawa : "Skarbinca Wiedzy", cop. 2005. Other title: Jak pisać Curriculum Vitae i list motywacyjny.Availability: Copies available for loan: [M-006871] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Szukam pracy : rozmowy kwalifikacyjne / Manfred Lucas, Putti von Rahden ; [tł. Anna Soróbka, Tomasz Soróbka]. Publisher: Wrocław : Astrum, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006876] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Listy i pisma użytkowe : 500 gotowych wzorów / Zbigniew Drygalski, Joanna Rozmiarek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006877] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
W trosce o pracę / [red. nauk. Stanisława Golinowska, red. rozdz. Michał Boni et al. ; aut. opracowań podstawowych Alina Baran et al.]. Publisher: Warszawa : Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, cop. 2004. Other title: Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2004.Availability: Copies available for loan: [M-006882] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Europejski rynek pracy / Krzysztof Wach. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048202] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech / Andrzej Adamczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006956] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Raport z badań kwestionariuszowych "Identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej" przeprowadzonych w ramach realizacji Partnerskiego Projektu "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" / aut. oprac. Piotr Radecki. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Other title: Identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej : raport z badań.Availability: Copies available for loan: [M-042778] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej : materiały konferencyjne, 30 maja 2007. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-049362] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Materiały szkoleniowe do cykli szkoleniowych prowadzonych przez Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną w ramach realizacji Projektu Partnerskiego pt.: "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych". Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Other title: Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych : materiały szkoleniowe.Availability: Copies available for loan: [M-007056] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kierowanie firmą bez wypadków i chorób zawodowych / Ryszard Studenski. Publisher: Tarnobrzeg : "Tarbonus", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-056236] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zarządzanie bezpieczeństwem : prawne, techniczne i psychologiczne zasady organizacji bezpiecznej pracy w małej i średniej firmie / Ryszard Studenski. Publisher: Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-056237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054620] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Telepraca : strategie kierowania wirtualną załogą / Jack M. Nilles ; z ang. przeł. Andrzej Ehrlich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. Other title: Managing telework.Availability: Copies available for loan: [M-087816] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe / Anna Paszkowska-Rogacz [et al.]. Publisher: Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-098090] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).

Powered by Koha