Your search returned 262 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? / Luiza Kulczycka. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia? / Mateusz Ciesielski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Mam już pracę! : prawo w pracy / Magdalena Stojek-Siwińska. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy : poradnik dla pracodawcy / Jarosław Marciniak. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Doradztwo zawodowe w epoce ponowoczesnej : szanse i zadania : materiały II Konferencji Naukowej odbytej 16 maja 2007 r. w Lublinie / red. Małgorzata Jedynak, Emilia Żerel ; Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Szkolny doradca zawodowy - fakt czy mit we współczesnej szkole : materiały III konferencji naukowej odbytej 11 grudnia 2007 r. w Lublinie / red.: Emilia Żerel, Małgorzata Jedynak. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Doradca zawodowy przez internet : materiały szkoleniowe studiów podyplomowych. 1 / red. Emilia Żerel, Małgorzata Jedynak. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Doradca zawodowy przez internet : materiały szkoleniowe studiów podyplomowych. 2 / red. Emilia Żerel, Małgorzata Jedynak. Publisher: Lublin : Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kierowanie firmą bez wypadków i chorób zawodowych / Ryszard Studenski. Publisher: Tarnobrzeg : "Tarbonus", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-056236] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089652] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i prespektywy integracji z Unią Europejską / Anna Nehring [et al.] ; pod red. Anny Nehring. Publisher: [S.l.] : [s.n.], [2001]. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Postępowanie powypadkowe / pod red. Michała Abramowskiego. Edition: Stan prawny: maj 2009.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Telepraca : strategie kierowania wirtualną załogą / Jack M. Nilles ; z ang. przeł. Andrzej Ehrlich. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. Other title: Managing telework.Availability: Copies available for loan: [M-087816] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Polacy pracujący a kryzys fordyzmu / pod red. Juliusza Gardawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Psychologiczne podstawy wyboru zawodu : przegląd koncepcji teoretycznych / Anna Paszkowska-Rogacz. Publisher: Warszawa : KOWEZiU-Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. Edition: Wyd. 2, druk z matryc poprzedniego wyd.Publisher: Warszawa : KOWEZiU - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe / Anna Paszkowska-Rogacz [et al.]. Publisher: Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-098090] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zasady BHP w praktyce : co zrobić, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo?, jak zorganizować stanowisko pracy?, odpowiedzialność pracodawcy, szkolenia bhp - kiedy i dla kogo?, procedura postępowania w razie wypadku przy pracy, jak przeprowadzić ocenę ryzyko zawodowego? / Dorota Stec. Edition: Stan prawny - styczeń 2009 r.Publisher: Kraków : Wydawca Wszechnica Podatkowa, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu / Monika Wojdyło-Preisner. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-077390] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Czas pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne / Helena Strzemińska, Monika Latos-Miłkowska, Magdalena Barbara Rycak. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090155] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy : skutki dla życia rodzinnego i zawodowego / Dorota Głogosz. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Psychologia pracy i organizacji / red. Nik Chmiel ; przekł. Anna Kacmajor [et al.]. Edition: Wyd. 2 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Other title: Introduction to work and organizational psychology.Availability: Copies available for loan: [M-057243] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Metody badania pracy / Barbara Baraniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Assessments A to Z : a collection of 50 questionnaires, instruments, and inventories / Bonnie Burn, Maggi Payment. Publisher: San Francisco : Jossey-Bass/Pfeiffer, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy / [aut. oprac. Iwona Mąkolska et al.]. Publisher: Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Adam P. Balcerzak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Nieodpłatna praca kobiet : mity, realia, perspektywy / Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek, Bogusława Budrowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Informacja zawodowa / Natasza Grodzicka ; Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Rynku Pracy. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Rynku Pracy, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Poradnictwo zawodowe na świecie : refleksje ze Światowej konferencji poradnictwa Zawodowego : Warszawa 2002 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy ; [oprac. i red. Grażyna Morys-Gieorgica, Anna Woynarowska]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Nowe trendy w poradnictwie zawodowym u progu XXI wieku / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy ; [oprac. i red. Agnieszka Łukaszewska, paulina Bogdańska]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).

Powered by Koha