Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Systemy zatrudniania osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Tadeusz Majewski. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. Dział Wydawnictw, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj ; [Fundacja Promocji Prawa Europejskiego]. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051502] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Skórska. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Album wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce : wysokość i relacje płac według zawodów, koszty pracy, płace w sektorze publicznym i prywatnym / Zofia Jacukowicz. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006828] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
W trosce o pracę / [red. nauk. Stanisława Golinowska, red. rozdz. Michał Boni et al. ; aut. opracowań podstawowych Alina Baran et al.]. Publisher: Warszawa : Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, cop. 2004. Other title: Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2004.Availability: Copies available for loan: [M-006882] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Regionalne i lokalne rynki pracy : od dysproporcji do spójności / [aut. Ricardas Baubinas et al.] ; red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. Edition: Wyd. 2, druk z matryc poprzedniego wyd.Publisher: Warszawa : KOWEZiU - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Czas pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne / Helena Strzemińska, Monika Latos-Miłkowska, Magdalena Barbara Rycak. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090155] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy : skutki dla życia rodzinnego i zawodowego / Dorota Głogosz. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Adam P. Balcerzak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jarosława Poteralskiego ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Asystentka na europejskim rynku pracy / Halina Füchsel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety na rynku pracy / Joanna Mazur-Łuczak ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej / Bogusław Jagusiak. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Absolwenci wyższych uczelni ekonomicznych na rynku pracy Unii Europejskiej : (międzynarodowe badania porównawcze) / Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych / Stanisław Suchy. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Well-being : productivity and happiness at work / Ivan Robertson, Cary Cooper. Publisher: Houndmills : Palgrave Macmillan, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda ; IX Kongres Ekonomistów Polskich ; [recenzenci Wacław Jarmołowicz, Elżbieta Kryńska]. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. Edition: Wyd. 2 uaktualnione i poszerz.Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Płaca minimalna / Anna Krajewska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stępniaka. Publisher: Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkowstwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-096801] (2).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
  Checked out (1).
Europejski rynek pracy / Krzysztof Wach. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048202] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy : ku pełnemu uczestnictwu w rynku pracy = Lica s ograničennymi vozmožnostâmi na sovremennom rynke truda : k polnomu učastiû v rynke truda = People with distabilities on the contemporary labour market : towards full participation in the labor market / pod redakcją Marii Agnieszki Paszkowicz, Marcina Garbata. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Other title: Lica s ograničennymi vozmožnostâmi na sovremennom rynke truda : k polnomu učastiû v rynke truda | People with destabilities on the contemporary labour market : towards full participation in the labor market.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).

Powered by Koha