Your search returned 251 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań / Barbara Baraniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Contemporary labour pedagogy from the perspective education, labour and research.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Kobiety na rynku pracy / Joanna Mazur-Łuczak ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Charakterystyka zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie / Jakub Cichosz. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Analiza popytu na pracę w poszczególnych zawodach / Cezary Dziugieł. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dotyczących kobiet / Agata Kuśnierek. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego na obszarach miejskich / Tomasz Dulinicz. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego na obszarach wiejskich / Barbara Frątczak-Rudnicka. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Analiza trendów na rynku pracy i rynku edukacyjnym województwa dolnośląskiego / Katarzyna Dziugieł, Paweł Wójcik. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach wiejskich / [oprac. zespół w składzie Edyta Łaszkiewicz, Joanna Stopolska, Michał Mackiewicz] ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców / [raport oprac. zespół w składzie Edyta Łaszkiewicz, Joanna Stopolska, Michał Mackiewicz] ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach liczących powyżej 50 tysięcy mieszkańców / [raport oprac. zespół w składzie Edyta Łaszkiewicz, Joanna Stopolska, Michał Mackiewicz] ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy we Wrocławiu / [raport oprac. zespół w składzie Edyta Łaszkiewicz, Joanna Stopolska, Michał Mackiewicz] ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rekomendacje dotyczące potrzeb w zakresie szkolnictwa zawodowego we Wrocławiu / [oprac. zespół w składzie Łukasz Pytel et al.] ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rekomendacje dotyczące potrzeb w zakresie szkolnictwa zawodowego na pozostałych obszarach województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich / [oprac. zespół w składzie Marta Desperak et al.] ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rekomendacje dotyczące działań w zakresie szkolnictwa zawodowego prowadzących do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy / [oprac. zespół w składzie Marta Desperak et al.] ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rekomendacje dotyczą [!] rozszerzania oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia w zawodach deficytowych na dolnośląskim rynku pracy / [oprac. zespół w składzie Łukasz Pyfel et al.] ; Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Other title: Rekomendacje dotyczące rozszerzania oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia w zawodach deficytowych na dolnośląskim rynku pracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Uwarunkowania pracy w sektorze usług województwa dolnośląskiego / Cezary Dziugiel. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionalnym sektorze usług województwa dolnośląskiego / Tomasz Dulinicz. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy w sektorze usług wśród kobiet z województwa dolnośląskiego / Agata Kuśnierek. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych i sytuacji na rynku pracy w sektorze usług na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego / Barbara Frątczak-Rudnicka. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Trendy w sektorze usług i na rynku edukacyjnym województwa dolnośląskiego / Małgorzata Sobieraj. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim / [oprac zespół w składzie Edyta Łaszkiewicz, Joanna Stopolska, Michał Mackiewicz]. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców w województwie dolnośląskim / [oprac zespół w składzie Edyta Łaszkiewicz, Joanna Stopolska, Michał Mackiewicz]. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach liczących 50 - 100 tysięcy mieszkańców w województwie dolnośląskim / [oprac zespół w składzie Edyta Łaszkiewicz, Joanna Stopolska, Michał Mackiewicz]. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców w województwie dolnośląskim / [oprac zespół w składzie Edyta Łaszkiewicz, Joanna Stopolska, Michał Mackiewicz]. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w zakresie dostosowania oferty do potrzeb sektora usług województwa dolnośląskiego / [oprac. przez: Krzysztof Kwaśniewski et al.]. Publisher: Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Humanista na rynku pracy / red. nauk. Anna Karwińska ; Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-067123] (6).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
"Aktywizacja społeczeństwa w walce z bezrobociem" : referaty i wystąpienia wygłoszone podczas konferencji w Rzeszowie, Gdańsku, Olsztynie i Warszawie / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska] ; Rzecznik Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej / Bogusław Jagusiak. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności / Jan F. Terelak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: People in work situations in the postmodern world.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).

Powered by Koha