Your search returned 36 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa o partiach politycznych : komentarz / Mirosław Granat, Andrzej Gorgol, Jacek Sobczak ; pod red. Mirosława Granata. Edition: Wyd. 2, stan prawny: 1 stycznia 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Finansowanie polityki : wybory, pieniądze, partie polityczne / pod red. Marcina Waleckiego ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Marka Migalskiego. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu : ABAKO, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polskie partie i ugrupowania parlamentarne / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Jerzego Sielskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Procedury zarządzania w partiach politycznych / Jerzy Muszyński. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy Duet, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Organizacja i zarządzanie w polityce : strukturalno-funkcjonalny aspekt państwa i partii politycznych jako organizacji / Janusz Zawadzki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Wolność tworzenia i działania partii politycznych : studium porównawcze / Marek Chmaj. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079553] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i ugrupowania parlamentarne III RP / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Jerzego Sielskiego. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy DUET, cop. 2006. Other title: Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej.Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich / Wojciech Kostka. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058701] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku / Tomasz Bichta. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Czeski i polski system partyjny : analiza porównawcza / Marek Migalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-035655] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee / pod red. Tadeusza Ślęzaka i Michała Śliwy. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków / Andrzej Antoszewski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113229] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i zmiany granic polityki / [oprac. red. Izabella Sariusz-Skąpska]. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065406] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie polityczne a Sejm RP / Stanisław Bożyk ; [Kancelaria Sejmu]. Edition: [Stan prawny obowiązujący w dniu 31 sierpnia 2006 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987-2004) / Walenty Baluk. Publisher: Wrocław : "Arboretum", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Raport z realizacji przez partie polityczne obietnic wyborczych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego w V kadencji Parlementu (2005-2007) / Piotr Głowacki, Ryszard Skrzypiec. Publisher: Warszawa : Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku / pod red. Łukasza Tomczaka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie polityczne - przywództwo partyjne / pod red. Jerzego Sielskiego i Marka Czerwińskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Political parties and party systems / Alan Ware. Publisher: Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Finansowanie partii politycznych / Artur Ławniczak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
System partyjny Izraela w perspektywie struktury podziałów socjopolitycznych / Krzysztof Chaczko. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i systemy partyjne na świecie / Katarzyna Sobolewska-Myślik. Edition: Wyd. 1, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Europejska scena partyjna i jej aktorzy / red. nauk. Anna Pacześniak, Robert Wiszniowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie polityczne : struktury, programy, kampanie / pod red. Łukasza Tomczaka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polska scena polityczna : środowiska - komunikacja polityczna - strategie / pod red. Katarzyny Sobolewskiej-Myślik, Agnieszki Hess, Krzysztofa Kowalczyka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie : nieustanne kłopoty / Włodzimierz Wesołowski ; przedm. Andrzej Siciński ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091565] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i systemy partyjne Europy Środkowej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-059068] (4).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym / Michał Bartoszewicz ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047967] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polski system partyjny / Marek Migalski, Waldemar Wojtasik, Marek Mazur. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-091800] (2).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).

Powered by Koha