Your search returned 83 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Współczesne brytyjskie doktryny polityczne / Andrzej Zięba. Publisher: Białystok : Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Z dziejów polskiego konserwatyzmu / Bogdan Szlachta. Edition: Wyd. 2 (popr.).Publisher: Kraków : Dante, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Procedury zarządzania w partiach politycznych / Jerzy Muszyński. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy Duet, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Wolność tworzenia i działania partii politycznych : studium porównawcze / Marek Chmaj. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079553] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Communism : a history / Richard Pipes. Publisher: New York : The Modern Library, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polski odcień zieleni : zielone idee i siły polityczne w Polsce / pod red. Przemysława Sadury. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Heinricha Bölla Przedstawicielstwo w Polsce, 2008. Other title: Zielone idee i siły polityczne w Polsce.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Political parties and party systems / Alan Ware. Publisher: Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Finansowanie partii politycznych / Artur Ławniczak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie polityczne : struktury, programy, kampanie / pod red. Łukasza Tomczaka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r. / pod red. Jerzego Kornasia ; Towarzystwo Polskiej Myśli Państwowej w Krakowie, Rada Krakowska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Publisher: Kraków : Trans-Krak, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006706] (4).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Eduskunta - parlament Finlandii / Marian Grzybowski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku / Bogdan Szlachta. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-028402] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Ustawa o partiach politycznych : komentarz / Mirosław Granat, Andrzej Gorgol, Jacek Sobczak ; pod red. Mirosława Granata. Edition: Wyd. 2, stan prawny: 1 stycznia 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Państwo i prawo w polskiej myśli konserwatywnej do 1939 roku : antologia myśli prawnoustrojowej konserwatystów polskich / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Szlachta. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-033277] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Finansowanie polityki : wybory, pieniądze, partie polityczne / pod red. Marcina Waleckiego ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Neokonserwatyzm : intelektualiści i sprawy zagraniczne 1945-1994 / John Ehrman ; przeł. Tomasz Bieroń. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2000. Other title: Rise of neoconservatism.Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Marka Migalskiego. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu : ABAKO, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie : nieustanne kłopoty / Włodzimierz Wesołowski ; przedm. Andrzej Siciński ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091565] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polskie partie i ugrupowania parlamentarne / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Jerzego Sielskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej / pod red. Wojciecha Sokoła i Marka Żmigrodzkiego. Edition: Wyd. 2, popr. i poszerz.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092590] (8).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i systemy partyjne Europy Środkowej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-059068] (4).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym / Michał Bartoszewicz ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047967] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polski system partyjny / Marek Migalski, Waldemar Wojtasik, Marek Mazur. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-091800] (2).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Organizacja i zarządzanie w polityce : strukturalno-funkcjonalny aspekt państwa i partii politycznych jako organizacji / Janusz Zawadzki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Rządy koalicyjne w III RP / pod red. Marka Chmaja ; [aut. rozdz. Wojciech Sokół et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Other title: Rządy koalicyjne w Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-000450] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i ugrupowania parlamentarne III RP / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Jerzego Sielskiego. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy DUET, cop. 2006. Other title: Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej.Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polityka i namiętność : o bardziej egalitarny liberalizm / Michael Walzer ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : "Muza", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-068250] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Planowany chaos / Ludwig von Mises ; tł. Leszek S. Kolek. Publisher: Lublin : Instytut Liberalno-Konserwatywny ; Warszawa : Fijorr Publishing, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Neokonserwatyzm / Robert L. Bartley [et al.] ; oprac. i wprowadzenie Irwin Stelzer ; wprowadzenie do wyd. polskiego Ryszard Legutko ; przekład Dominika Suwik, Anna Warso, Tomasz Żyro. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Other title: Neoconservatism.Availability: Copies available for loan: [M-051596] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Ile ojczyzn? Ile patriotyzmów? / red. Michał Syska ; [aut. Jan Józef Lipski [et al.] ; Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a]. Publisher: Warszawa : "Książka i Prasa", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).

Powered by Koha