Your search returned 31 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku / Bogdan Szlachta. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-028402] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Państwo i prawo w polskiej myśli konserwatywnej do 1939 roku : antologia myśli prawnoustrojowej konserwatystów polskich / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Szlachta. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-033277] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie : nieustanne kłopoty / Włodzimierz Wesołowski ; przedm. Andrzej Siciński ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091565] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym / Michał Bartoszewicz ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047967] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Rządy koalicyjne w III RP / pod red. Marka Chmaja ; [aut. rozdz. Wojciech Sokół et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Other title: Rządy koalicyjne w Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-000450] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Wolność tworzenia i działania partii politycznych : studium porównawcze / Marek Chmaj. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079553] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polityka i namiętność : o bardziej egalitarny liberalizm / Michael Walzer ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : "Muza", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-068250] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Neokonserwatyzm / Robert L. Bartley [et al.] ; oprac. i wprowadzenie Irwin Stelzer ; wprowadzenie do wyd. polskiego Ryszard Legutko ; przekład Dominika Suwik, Anna Warso, Tomasz Żyro. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Other title: Neoconservatism.Availability: Copies available for loan: [M-051596] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich / Wojciech Kostka. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058701] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Czeski i polski system partyjny : analiza porównawcza / Marek Migalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-035655] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Europejska Unia Demokratyczna czyli O współpracy partii chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywnych / Beata Kosowska-Gąstoł. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076108] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków / Andrzej Antoszewski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113229] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej / pod red. Krystyny A. Paszkiewicz ; oprac. zespół: Westyna Gładkiewicz, Krystyna A. Paszkiewicz, Barbara Sawicka. Edition: Wyd. 3 uzup. i uaktualnione.Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-071626] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie polityczne w Niemczech / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
  Checked out (1).
Partie i zmiany granic polityki / [oprac. red. Izabella Sariusz-Skąpska]. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065406] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
The political system of Poland / edited by Stanisław Sulowski ; [translated by Alina Wawrowska and Chris Korten]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-097165] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu / red. nauk. Filip Ilkowski, Stanisław Sulowski ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-100647] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach partnerstwa wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej / Agnieszka K. Cianciara, Adam Burakowski, Paweł Olszewski, Jakub Wódka. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Pucz jako mit założycielski : filary ideologiczne nowej Turcji / Mateusz Chudziak. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia = Centre for Eastern Studies, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-110519] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r. / pod red. Jerzego Kornasia ; Towarzystwo Polskiej Myśli Państwowej w Krakowie, Rada Krakowska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Publisher: Kraków : Trans-Krak, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006706] (4).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i systemy partyjne Europy Środkowej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-059068] (4).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polski system partyjny / Marek Migalski, Waldemar Wojtasik, Marek Mazur. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-091800] (2).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Lewica w praktyce rządzenia : problemy wybrane / pod red. Danuty Waniek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-058955] (3).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Instytucjonalizacja i otoczenie : problemy wybrane / pod red. Krzysztofa Janika. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-058958] (3).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Prawicowy populizm a eurosceptycyzm : (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce) / Aleksandra Moroska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066022] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
  Checked out (1).
Projekt dla Polski : perspektywa lewicowa / pod red. Janusza Reykowskiego ; przy współpr. Krzysztofa Janika i Lecha Nikolskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080099] (3).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Kulisy Platformy / z Januszem Palikotem rozmawia Anna Wojciechowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082315] (2).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Anarchizm 2.0 : ideologia i praktyka w dobie nowych mediów / Marta Majorek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106645] (3).
  Copies available for reference: [CZ KA 329] (2).
Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej / pod red. Wojciecha Sokoła i Marka Żmigrodzkiego. Edition: Wyd. 2, popr. i poszerz.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092590] (8).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Chrześcijańska demokracja w Polsce : przyczyny słabości i szanse rozwoju / Dominika Sozańska ; przedm. Hieronim Kubiak. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-104504] (11).
  Copies available for reference: [CZ 329] (2).

Powered by Koha