Your search returned 44 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Międzynarodowe i wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO / pod red. Włodzimierza Fehlera, Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
NATO, Europa, Polska 2000 / Julian Kaczmarek. Publisher: Wrocław : atla 2, 2000. Other title: North Atlantic Treaty Organisation, Europa, Polska - 2000.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Polska a NATO : wokół dyskursu akcesyjnego i integracyjnego / Marcin Mróz. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 2001. Other title: Polska a North Atlantic Treaty Organization : wokół dyskursu akcesyjnego i integracyjnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
NATO / Julian Kaczmarek, Julian Skrzyp. Publisher: Wrocław : Atla 2, 2003. Other title: North Atlantic Treaty Organization.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Przyszła globalna rola NATO a regionalizm europejski / Marcin Kozieł. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086317] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Program transformacji NATO : wykład Belwederski Akademii Dyplomatycznej MSZ = NATO's transforming agenda : Belvedere lecture of the Diplomatic Academy, MFA / Jaap de Hoop Scheffer ; [przekł. Lidia Aniołowska]. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Other title: NATO's transforming agenda : Belvedere lecture of the Diplomatic Academy, MFA.Availability: Copies available for loan: [M-083438] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Polska droga do NATO : implikacje polityczne i wojskowe / Piotr Mickiewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Plan działania na rzecz członkostwa a dalsze rozszerzenie NATO / Marcin Kaźmierski. Publisher: [Warszawa] : Departament Strategii i Planowania Polityki - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-086312] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Dylematy i wyzwania polityki nuklearnej NATO w świetle ewolucji środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego / Artur Hrynkiewicz-Żabicki ; [Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Polityki Obronnej]. Publisher: Warszawa : MON. DPO, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Transformacja NATO : polska i regionalna perspektywa : międzynarodowa konferencja, Warszawa, marzec 2008 / [red. merytoryczna Andrzej Bobiński, współpr. Katarzyna Szajewska, Andrzej Lisiecki-Żurowski]. Publisher: Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-088964] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego / praca pod red. Erharda Cziomera. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Transformacja NATO / Ziemowit Waligóra. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Other title: Transformacja North Atlantic Treaty Organization.Availability: Copies available for loan: [M-097111] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Perspektywy bezpieczeństwa europejskiego : materiały międzynarodowej konferencji obradującej w Warszawie, 20-21 września 2000 : teksty nieautoryzowane / Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, Fundacja Konrada Adenauera. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie : Fundacja Konrada Adenauera, 2000. Other title: Między NATO a Unią Europejską.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Defending Europe : the EU, NATO, and the quest for European autonomy / ed. by Jolyon Howorth and John T.S. Keeler. Publisher: New York : Palgrave Macmillan, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Siła i solidarność : strategia NATO 1949-1989 / Robert Kupiecki ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091676] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Czy NATO ma przyszłość? : zapis dyskusji / oprac. Zbigniew Lewicki. Publisher: [Warszawa] : Uniwersytet Warszawski. Instytut Badań Interdyscyplinarnych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
NATO 2.0 : reboot or delete? / Sarwar A. Kashmeri ; foreword by Robert E. Hutner. Publisher: Washington : Potomac Books, cop. 2011. Other title: Reboot or delete?.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
NATO na początku XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Zakrzewskiego ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
NATO - otwarcie drzwi / Ronald Asmus ; tł.: Cezary Murawski, Grzegorz Siwek. Publisher: Warszawa : Muza, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Polska w procesie integracji z NATO i Unią Zachodnioeuropejską 1991-1998 / Tomasz Otłowski. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Polska droga do NATO : listy, dokumenty, publikacje = Poland's road to NATO : letters, documents, publications / Jan Nowak-Jeziorański ; wybór i oprac. Dobrosława Platt ; wstęp Jerzy Koźmiński. Publisher: Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2006. Other title: Poland's road to NATO.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Nowa koncepcja strategiczna sojuszu wobec zagrożeń XXI wieku : materiały z konferencji naukowej pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej zorganizowanej przez Akademię Obronny Narodowej 2 listopada 2009 r. / [red. nauk.: Stanisław Zajas, Andrzej Dawidczyk] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Potęga NATO w wymiarze ekonomiczno-obronnym / Sylwester Tomasz Kurek, Mirosław Sułek, Janusz Olszewski ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Edition: (Dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzania NATO / Radosław Grodzki. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO : z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu / red. nauk. Tomasz Kośmider ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094063] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Interwencjonizm humanitarny NATO / Arkadiusz Domagała. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie / Maciej Marszałek. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Reducing nuclear risks in Europe : a framework for action / edited by Steve Andreasen and Isabelle Williams ; featured essay: "The race between cooperation and catastrophe" by Sam Nunn. Publisher: Washington : Nuclear Threat Inititative, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Strategia NATO w XXI wieku / Marcin Kozieł. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Strategii i Planowania Polityki, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Polskie interesy w nowej koncepcji strategicznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego / pod. red. Mariana Kowalewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:

Powered by Koha